23948sdkhjf

Regionen är inte nöjda – vill se förbud

Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker för allt från vattenförsörjning till biologisk mångfald. Det menar Region Jämtland Härjedalen i sitt remissvar till Näringsdepartementet angående en nyavslutad utredning som regionen är missnöjda med.

I mars 2020 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. Utredningen som vi tidigare rapporterat om ledde fram till ett betänkande, och nu utlyser Region Jämtland Härjedalen sitt missnöje mot utredningen.

– Vår bedömning är att de föreslagna författningsförslagen är ett förtydligande snarare än en skärpning av regelverket, då förslagen inte begränsar möjligheten till framtida utvinning av innovationskritiska metaller och mineral ur alunskiffer, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Det var länge sedan alunskifferbrytning för metallutvinning, med undantag för uran, förekom i Sverige, vilket enligt utredningen ska göra det svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder. Enligt Region Jämtland Härjedalen visar den dokumenterade miljöpåverkan från tidigare alunskifferbrytning i Sverige dock på mycket höga föroreningar på flera platser runtom i landet, och därför tycker de ändå ett en skärpning av lagen borde införas.

– Vi ser att den negativa påverkan på lokal- och närmiljö och andra värden kommer att bli mycket inkräktande, storskalig och bestående. Därför vill vi se ett förbud mot brytning av alunskiffer i Sverige, säger Elise.

Region Jämtland Härjedalen välkomnar däremot utredningens förslag om kartläggning och offentliggörande av innehåll i befintligt avfall från alunskiffer och ställer sig även mycket positiva till fortsatt forskning, projekt, och andra typer av innovativa satsningar som driver på utvecklingen av sekundärutvinning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.081