23948sdkhjf

Utredning startad kring känslig fråga

En utredare har nu överlämnat om hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas.

Alunskiffer kan innehålla brytvärda halter av metaller varav flera finns med på EU:s lista över kritiska metaller till exempel vanadin. I Sverige har det inte förekommit utvinning ur alunskiffer på många år.

Frågan om brytning av alunskiffer är stor bland annat i Skåne på Österlen där närboende protesterat mot gruvbolags önskan till provborrning men alunskiffer finns även på många andra platser i Sverige. Nu har det alltså kommit en statlig utredning hur en framtida brytning skulle kunna gå till. 

Den nu överlämnade utredningen föreslår bland annat regelskärpningar som innebär:

  • att sökanden i ansökan om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession särskilt ska ange om ansökan avser alunskiffer,
  • att bearbetningskoncession som avser alunskiffer endast får beviljas den som visar att den är lämplig att bedriva sådan bearbetning och
  • att frågan om påverkan på jord- och skogsbruket ska utredas sär-skilt i koncessionsärendet efter underrättelse från bergmästaren.

Därutöver föreslår utredningen en myndighetsgemensam vägledning för tillämpning av bestämmelser avseende frågan om påverkan på jord- och skogsbruket. Den föreslår även ett antal åtgärder för att öka kunskapen kring hantering av de miljörisker som är förknippade med metall- och mineralutvinning ur alunskiffer. Med beaktande av de kunskapsluckor som har identifierats föreslår utredningen bland annat att information sammanställs i databaser samt forskningsåtgärder.

Förslaget kommer nu att remitteras och därefter beredas i Regeringskansliet. Åsikterna om förslaget går isär. 

– Det är apart med en särlagstiftning för en viss bergart över huvud taget men ändå rimliga förtydliganden, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på branschorganisationen Svemin och medlem i utredningens expertgrupp.

– Vi hade behövt ett förbud för att bryta alunskiffer åtminstone tills någon kan bevisa att det är ofarligt att utvinna ur alunskiffer som är en väldigt speciell bergart, säger Anita Ullman ordförande för VetoNu i en intervju med Sveriges radio.

VetoNu är en förening som organiserar markägare som motsätter sig gruvplaner i Skåne. 

Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material. Det betyder att den beter sig annorlunda, både kemiskt och fysikaliskt, än andra bergarter.

– Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, och det är viktigt att dessa material görs tillgängliga på ett säkert sätt. Sverige ska även i fortsättningen vara ett föregångsland för en hållbar utveckling av mineralnäringen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Hela utredningen kan läsas på Regeringens hemsida.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078