Juridik och upphovsrätt

Ansvarsbegränsning
Nordiska Medier Göteborg AB/Mentor Communications AB har skapat denna webbplats som samlingspunkt för branschen. Syftet är att informationen ska vara korrekt och uppdaterad. Eventuella fel försöker vi rätta, men Nordiska Medier/Mentor Communications tar inget ansvar för informationen på denna webbplats.

Informationen utgör inte professionell rådgivning (om du behöver särskild information bör du alltid konsultera en specialist på det området).

Förutom de nyheter som Nordiska Medier/Mentor Communications publicerar på webbplatsen har många nyheter och annonser skrivits och publicerats av våra medlemmar eller andra leverantörer av data och information. Nordiska Medier/Mentor Communications är inte ansvarig för dessa annonser och nyheter. Nordiska Medier/Mentor Communications är heller inte involverade i köp och försäljning av maskiner, produkter och tjänster. Alla frågor kring detta bör riktas till respektive annonsör. Nordiska Medier/Mentor Communications har inte ansvaret för kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, garantier eller annat som våra medlemmar annonserar på hemsidan.

Det är vårt mål att minimera störningar som orsakas av tekniska problem. En del uppgifter på webbplatsen kan ha strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att vår service inte avbryts eller på annat sätt påverkas av sådana problem. Nordiska Medier/Mentor Communications tar inget ansvar för svårigheter som kan uppkomma till följd av användning av denna webbplats eller länkade externa webbplatser.

Syftet med detta uttalande om ansvarsbegränsning är varken att begränsa Nordiska Mediers/Mentor Communications ansvar på ett sätt som strider mot krav enligt nationell lagstiftning eller att utesluta Nordiska Mediers/Mentor Communications ansvar i de fall då ansvaret enligt lag inte kan uteslutas.

Upphovsrätt
Copyright © Nordiska Medier Göteborg AB
Copyright © Mentor Communications AB

Rewrites av nyheter som skrivits av Nordiska Medier/Mentor Communications är tillåtet, förutsatt att ni hänvisar till källan, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att kopiera nyheter med mera som skrivits av medlemmar eller andra leverantörer av information och data.

Tipsa en kollega

8.095