23948sdkhjf

Metall för metall – så gick 2020

Efter ett minst sagt annorlunda år starkt präglat av coronapandemin, har SGU nu sammanställt metallernas prisutveckling under 2020.

Priserna sjönk dramatiskt när de världsomfattande nedstängningarna tog fart i slutet av mars, men ganska snart började priserna stiga och efter vårens nedstängningar började ekonomin åter ta fart.

Järnmalm
Nedstängningarna påverkade initialt järnmalmspriset mindre än övriga metallpriser. En mindre nedgång följdes sedan av en kontinuerlig prisstegring, och i slutet av december nådde järnmalmspriset 156 dollar per ton vilket är det högsta priset järnmalmen nått sedan 2011. Andra saker som påverkade utbudet, efterfrågan och därmed även priset under året var bland annat störningar i den sjöburna järnmalmstrafiken, stark efterfrågan från kinesisk ståltillverkning samt sjunkande lager.

Basmetaller
Basmetallerna föll kraftigt till följd av nedstängningarna och nådde en distinkt botten i slutet av mars. Därefter steg de flesta basmetallpriserna till slutet av december då en ny nedgång verkar ha påbörjats. Av basmetallerna ökade priset på koppar mest med 26 procent, zink steg med 18 procent, aluminium med 11 procent, bly med 4 procent och priset på nickel med 17 procent. Ökningen hänger främst samman med uppstarten av den kinesiska industrin som skedde i juli.

Kopparpriset har bland annat påverkats av leveransproblem i Chile och minskade lager.

Ädelmetaller
Ädelmetallpriserna påverkas av industriell efterfrågan, men för guld och silver påverkats priset även av finansiell efterfrågan. Under året steg priset på guld med 24 procent, silver med 48 procent, platina med 9 procent och palladium med 22 procent. Prisutvecklingen påminde om basmetallernas, men ökningarna för guld och silver avbröts redan i augusti och kom därefter att sjunka något för att i slutet av året åter stiga.

Enligt SGU hänger den annorlunda utvecklingen samman med ädelmetallernas roll som säkra placeringar vid oroliga tider. Priserna på platina och palladium hade en mer kontinuerlig ökning efter slutet av mars. Anmärkningsvärt är att priset på palladium som i slutet av mars då nedstängningarna startade dramatiskt föll med 20 procent på två dagar. Priset kom däremot att återhämta sig till stor del i augusti.

Övriga metaller
Som vi tidigare rapporterat om näst intill tredubblades priset på rodium under 2020. Priset på batterimetallerna kobolt och litium var avtagande under 2020. Litiumpriset minskade med cirka tio procent medan koboltpriset var stillastående, och enligt SGU verkar priserna inte direkt ha påverkats av pandemin och dess följdverkningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078