23948sdkhjf

Betydande minskning i orderingången

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar på kraftig nedgång inom den svenska industrin
Orderingången till den svenska industrin minskade med 5,2 procent i säsongrensade tal i november jämfört med oktober. Vid en jämförelse mellan november och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 3,0 procent i kalenderkorrigerade tal.
Industrins orderingång vände markant nedåt i november. Nedgången är den största sedan augusti 2010. Bland industrins delbranscher var månadsutvecklingen blandad, men majoriteten utvecklades negativt. Starkast utveckling visade industrin för elapparatur medan elektronikvaruindustrin utvecklades svagast. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) minskade den totala orderingången med 2,1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod (juni-augusti).

Negativ utveckling
Uppdelat på hemma- och exportmarknaden var månadsutveckling också negativ. Hemmamarknaden minskade med 1,8 procent medan exportmarknaden gick ned med 7,6 procent. Även tremånadersutvecklingen för de båda marknaderna visade negativ utveckling där hemmamarknaden minskade med 3,5 procent och exportmarknaden minskade med 1,1 procent.
På årsbasis fortsatte den totala orderingången att minska. I november sjönk den med 3,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade motsvarande jämförelse nedgångar på 6,1 respektive 0,6 procent.
Uppgifterna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i oktober jämfört med september reviderats ned med 0,2 procentenheter till en uppgång på 1,4 procent. Förändringen av orderingången i oktober jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en nedgång på 2,6 procent.

Industrins leveranser minskade
Industrins totala leveranser minskade med 2,7 procent i säsongrensade tal i november jämfört med oktober. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,4 procent medan exportmarknaden minskade med 4,5 procent.
På årsbasis minskade de totala leveranserna med 3,0 procent i kalenderkorrigerade tal. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 5,7 procent medan exportmarknaden minskade med 1,1 procent.
Uppgifterna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser i oktober jämfört med september inte reviderats utan ligger kvar på en uppgång med 2,1 procent. Förändringen i industrins totala leveranser i oktober jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 2,3 procent.
Läs mer om: SCB
Kommentera en artikel (3)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.781