23948sdkhjf

Orkla och Hydro bildar världsledande leverantör av aluminiumlösningar

Orkla ASA och Norsk Hydro ASA har enats om att slå samman de respektive verksamheterna inom profiler, byggsystem och rör, och bilda en världsledande leverantör av aluminiumlösningar. Det nya sammanslagna företaget heter Sapa
Sammanslagning kommer att vara ett joint venture-bolag som ägs till 50 % av Orkla och 50 % av Hydro. Avtalet omfattar Profiles, Building System samt Extruded and Welded tubes från Orklas helägda dotterbolag Sapa, samt hela affärsområdet Extruded Products från Hydro.

Starkare bolag med bredare kompetens
Transaktionen väntas bli genomförd under första halvåret 2013 efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Svein Tore Holsether, som för närvarande är vd och koncernchef för Sapa, blir koncernchef i det nya bolaget medan Arnstein Sletmoe, chef för fusioner och förvärv på Hydro, utses till finanschef för det sammanslagna bolaget. Svein Richard Brandtzæg, vd och koncernchef för Hydro, blir styrelseordförande i det nya bolaget. Sapas huvudkontor kommer att förläggas till Oslo.

– Tillsammans skapar vi ett starkare företag med en bredare kompetensbas och ett mycket erfaret ledningsteam. Med de krävande marknadsförhållanden som råder idag kommer det nya bolaget att vara bättre rustat för omstrukturering och värdeskapande. Detta kommer att stärka Orklas förmåga att på ett framgångsrikt sätt ta till vara potentialen för värdeskapande i vår aluminiumverksamhet, säger Orklas koncernchef Åge Korsvold i ett pressmeddelande.

– Det nya bolaget kommer att ha den nödvändiga styrkan för att möta utmaningarna på marknaden och skapa en plattform för fortsatt utveckling på tillväxtmarknaderna, säger Hydros koncernchef Svein Richard Brandtzæg.

– Sammanslagningen bidrar till att stärka Hydro som ett världsledande, resursrikt aluminiumföretag med stabil verksamhet i alla delar av värdekedjan. Genom samgåendet med Sapa etablerar Hydro en ny struktur för sin strängpressningsverksamhet som kan förbättra lönsamheten och öka möjligheterna för framtida tillväxt, säger Brandtzæg.

Tidigare i veckan meddelade Sapa om försäljning av deras valsverksamhet i Finspång som en följd av sammanslagningen.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.141