23948sdkhjf

Därför ska du digitalisera produktlivscykeln

Behöver du förbättra företagets informationsflöden? Börja med att lista de nuvarande informationskällorna och kartlägg processerna mellan dem på en whiteboard. Du kommer troligen få en karta över en skärgård av informationsöar.

Dessa öar har formats över tid av krav på att dela information mellan system, avdelningar och personal. De flesta är medvetna om de svagheter de medför och att en genomtänkt lösning kan ersätta dessa – men fortsätter tänka att ”detta funkar för tillfället” eller ”det är så vi alltid har gjort”. Det håller inte. De företag som utmanar, utvärderar och förändrar sina processer är de företag som kommer att frodas.

Äldre medarbetare – snart går de i pension
Många tillverkningsföretag har en stor andel äldre medarbetare. Dessa har jobbat länge på företaget och vet i detalj hur processerna fungerar. De hjälpte till att utforma informationsöarna och de bebor dem. När de går i pension kan stora delar av informationen förloras. Samtidigt måste företaget anställa nya medarbetare och utbilda dem från grunden.

Men den nya generationens medarbetare är generellt individualister och stannar inte kvar i årtionden. De måste konstant utmanas och de kommer i sin tur att utmana genom sitt arbetssätt. När de väl har ärvt kunskaper från erfarna kolleger, kan de redan vara på väg till andra företag. Du är då tillbaka på ruta ett. 

Den åldrande arbetskraften och informationsöarna är två exempel på utmaningar där digitalisering spelar en avgörande roll.  Ett tredje är samarbete.

Samarbete ökar produktiviteten
Med komplexa produkter och fler lanseringsdatum till en lägre budget, måste medarbetarna få rätt information vid rätt tidpunkt. Detta kan endast ske effektivt genom att samarbeta nära under produktens hela livscykel, över avdelningar, system och processer. Genom samarbete får du även bort aktiviteter som inte skapar värde. Det håller nere utvecklingskostnaderna samtidigt som produktiviteten ökar och kvaliteten förbättras.

Gå varsamt fram
Enligt min erfarenhet lyckas de kunder som går varsamt fram bäst med sin digitalisering. Det fördjupar kunskapen om hur företaget agerar och fungerar samt de digitala verktygens möjligheter. Insikterna resulterar ofta i att resan ändrar kurs. Det är då lättare att genomföra förändringar i flera små projekt än i ett enormt. Genom att inkludera medarbetarna är chansen också större att de omfamnar nya arbetssätt.

Så lämnar du öarna
Lämna informationsöarna med hjälp av fyra åtgärder:

  1. Centralisera information. Ta kontroll över er data.
  2. Locka till dig nya talanger med moderna arbetssätt.
  3. Samarbeta mer. Slösa inte tid på aktiviteter som inte skapar värde.
  4. Gå varsamt framåt. Dela upp processen i flera mindre delar.

På det sättet får du snabb avkastning på den investering som krävs och en lysande start på din digitaliseringsresa.

Vill du veta mer? Ta en titt eller hör gärna av dig direkt så pratar vi vidare

Nils Persson
nils.persson@pdsvision.se
Produktchef, PDSVISION

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062