23948sdkhjf

Jernkontoret summerar 2022

I publikationen Stålåret 2022 summerar Jernkontoret året som gått.

Jernkontoret börjar med att summer 2022 som ett bra år, i alla fall inledningsvis. Stålefterfrågan var stor och pandemin låg mer eller mindre bakom oss. Men när kriget utbröt i Ukraina blev förutsättningarna annorlunda.

Följder som ökad inflation, höjda räntor, energikris och prisökningar blev ett faktum.

– Sammantaget minskade den globala efterfrågan på handelsfärdigt stål under 2022 med 2,3 procent. EU och Storbritannien tillsammans backade med 3,5 procent och i Kina föll efterfrågan med 4 procent. Även för länderna i Central- och Sydamerika har en betydande nedgång noterats. Länder som trots den allmänt svaga efterfrågan har utvecklats positivt återfinns bland annat ASEAN-länderna såsom Indonesien, Thailand och Vietnam samt Indien, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret i ett meddelande.

Vidare skriver Jernkontoret att den svenska stålmarknaden har utvecklats i linje med den allmänna bilden i Europa. Om man bortser från delar av verkstadsindustrin, har verksamheter inom stålbranschen varit i stort sett oförändrade eller fallit tillbaka.

– En omtumlande omvärld till trots, 2022 har också inneburit stor aktivitet och framsteg inom den svenska järn- och stålindustrin. Nya affärer, investeringar och innovationer har tillkommit under året och företagen har tagit flera viktiga steg i den pågående omställningen, avslutar Annika Roos, vd på Jernkontoret.

På Jernkontorets hemsida finns publikationen Stålåret 2022 i sin helhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093