23948sdkhjf

Utvärdering: Metalliska material betydande för svensk metallforskning

I år har innovationsprogrammet Metalliska material, med programkontor på Jernkontoret, genomgått sin nioårsutvärdering med fina resultat.

Utvärderingen avser åren 2013 till 2021 med extra fokus på de tre senaste åren. Jernkontoret skriver på sin hemsida att utvärderarnas övergripande slutsats är att: ”Metalliska material är välorganiserat och bedriver ändamålsenliga insatser grundade i strategiska behovsanalyser. Utvärderingen pekar även på att programmet har en god struktur och gedigen uppföljning och att Metalliska material har axlat rollen som nationell kraftsamlande aktör och samverkansplattform.”

Det inkluderande arbetssättet har också effektiviserat sektorns dialog och strategier inom bland annat hållbarhet, cirkulär ekonomi, kompetensförsörjning, attraktivitet, additiv tillverkning, elektrifiering och digitalisering.

Gert Nilsson är programchef för Metalliska material och forskningschef på Jernkontoret. Han känner sig mycket stolt över de fina omdömena.

– Vi är särskilt glada över att utvärderarna hittat och lyft fram saker som våra projektstöd, som jag tror vi är ensamma om. Det betyder förstås inte att vi är nöjda, man kan alltid bli bättre och vi kommer att använda erfarenheterna från programmet dels för att avsluta det på ett bra sätt, dels för att kunna göra ännu bättre saker i framtiden.

Även kunskapshöjningen bland deltagarna lyfts som en viktig del i innovationsprogrammet. Något som bidragit till bättre besluts- och samarbetsförmåga och långsiktig sektorsövergripande samverkan.

Sist förklaras Metalliska materials mervärde där kunskapsöverföringen mellan stål-, aluminium- och gjuteriföretagen på flera sätt inte varit möjliga utan programmet. Mervärdet finns också i programmets nätverksbyggande plattform för samverkan och till metallindustrins kompetensförsörjning och attraktivitet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094