23948sdkhjf

Vill öppna nedlagd koppargruva – med hjälp av vattenrening

Copperstone hoppas att om de visar hur väl de kan rena vatten blir det lättare få tillstånd för att öppna gruva. 

Copperstone vill öppna den gamla nedlagda koppargruvan Viscaria utanför Kiruna. Men först behöver gruvan tömmas på vatten och det blir även vatten som måste tas om hand när gruvan är i drift igen. Vatten som kan vara förorenat, mätningar visar att Viscariagruvan idag släpper ut förhöjda nivåer av bland annat zink, koppar och uran. Utan bra rening kan bolaget inte få tillstånd. Men nu har bolaget tillsammans med tagit fram en pilotanläggning som ska visa att bolaget kommer att ha förmåga att rena både den nu vattenfyllda Viscariagruvans dräneringsvatten samt det vatten som kommer att avbördas när gruvan åter har tagits i produktion. Copperstone har hittills investerat cirka 25 miljoner kronor i vattenreningsprojektet och testanläggningen kan rena mellan 50–100 kubikmeter vatten per timme. Det motsvarar upp till en sjättedel av kapaciteten vid full dränering och gruvdrift.

Metoden, en kombination av vedertagen teknik och kemi (jonbytesteknik), har enligt bolaget, visat sig reducera uppemot 97–99 procent av flera metallföroreningar i det gruvvatten som rinner från den under 90-talet verksamma gruvan och ut i närliggande vattendrag.

– Det är förstås oerhört glädjande att vi nu har belägg för att vi klarar våra egna högt ställda krav som vi presenterat i ansökan. Det demonstrerar också att tekniken är tillräcklig för de krav som vi förväntar oss komma i det framtida miljötillståndet för verksamheten. I själva verket innebär reningstekniken att vi förbättrar vattenmiljön redan innan erhållet tillstånd, både i bäcken Pahtajoki samt i sjön Luossajärvi, säger  Copperstones Hållbarhetschef Anders Lundkvist i ett pressmeddelande.

Copperstone har i sin ansökan åtagit sig att rena påverkat vatten under tömnings-, drift- och efterbehandlingsfaserna och har därför arbetat hårt med att utreda vilka tekniker som är möjliga. Testerna har skett med flöden upp till 100 kubikmeter per timme vilket visar att det är fullt möjligt att kontinuerligt rena mycket stora vattenflöden med banbrytande reningsgrader samtidigt som det vatten som nu naturligt avrinner från gruvan kan renas och väsentligt förbättra nedströms vattenmiljöer. De olika komponenterna som ingår i Copperstones reningsanläggning har tidigare använts var för sig, i andra applikationer. Anläggningen har tagits fram av vattenreningsföretaget Teollisuuden Vesi Oy

Copperstone kommer nu att inleda långtidstester av reningsanläggningen och kommer att skala upp testanläggningen till full kapacitet efter ett beviljat miljötillstånd och i god tid innan gruvöppning. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.172