23948sdkhjf

De danska yrkesskolorna lyckas tidigt ingå utbildningsavtal

Yrkesutbildningen lyckas ingå tidiga utbildningsavtal mellan lärlingar och företag. Därmed uppfyller mer än hälften av programmen målsättningen, som ingick i trepartsavtalet från 2020.

Innan 80 procent av eleverna på yrkesutbildningen har gått sin andra grundkurs ska de ha hittat en lärlingsplats.

Det var ett av målen i trepartsavtalet mellan regeringen och arbetsmarknaden som slöts 2020. Siffror visar nu att mer än hälften av yrkesutbildningarna lyckas med detta. oDetta enligt danska yrkesskolor och gymnasier.

Det är 59 procent av yrkesutbildningarna som har uppnått målet under första halvåret, visar siffrorna från Barn- och utbildningsdepartementet. Dessutom är resterande 25 procent av programmen nära att nå målet.

– Det har lagts ner ett enormt arbete på skolorna för att förändra hela sättet man samarbetar med företagen på i förhållande till tidpunkten då man ingår utbildningsavtal. Dessa siffror är ett riktigt positivt uttryck för att det går väldigt bra med att ingå utbildningsavtal tidigt i elevernas utbildningsprocess. Med det sagt måste vi förstås nå målet på alla utbildningar. Därför är det bra att se de goda takterna över utbildningarna, säger Ole Heinager, ordförande för Danska Yrkesskolor och Gymnasier.

Trepartsavtalet skapades för att generellt säkerställa att fler får en utbildning som ger dem kompetens. Samtidigt var målet att säkerställa en mer sammanhållen utbildningsprocess för eleverna.

Det betyder något för eleverna, enligt ordföranden för Danska Yrkesskolor och Gymnasier.

– Många fler elever upplever nu att ha ett utbildningsavtal tidigt i sin utbildning, vilket ger dem trygghet och arbetsro. Det är oerhört viktigt att eleverna upplever en god anknytning i sin utbildning, både när de är i skolan och när de ska ut på lärlingsutbildning i ett företag. Därför är det bra att se att initiativen i trepartsavtalet blir levande, så att de kan göra skillnad för eleverna, säger Kasper Palm, ordförande i Danska Fagskoler och Gymnasier, Styrelser.

Under första halvåret 2022 slöts 27 691 nya utbildningsavtal. Det är det högsta antalet någonsin under de första sex månaderna på ett år, enligt de danska handelshögskolorna. 

119 miljoner danska kronor har avsatts för att på ett avgörande sätt nå målet med utbildningsavtal tidigt. Utöver målet med förskoleavtalen är det bl.a. en del av avtalet är att yrkesutbildningen är skyldig att hitta lärlingsplatser för elever som inte själva hittar.

Om trepartsavtalet 

Avtalet slöts mellan regeringen och arbetsmarknadens parter 2020

Överenskommelsen ska säkerställa att fler får en kompetensgivande utbildning, att eleverna får en trygg och sammanhållen utbildning och att vi får fler yrkesarbetare.

Avtalet slöts med 500 miljoner danska kronor som finansiering för initiativen

Det finns sju huvudinsatser i avtalet: Eleverna ska inte lämnas ensamma med ansvaret att hitta en lärlingsplats, tidigare lärlingsavtal, färre korta lärlingsavtal, mer flexibel yrkesutbildning, fler unga vuxna i yrkesutbildning, ökad lönersättning till företag med lärlingar

Källa: Barn- och utbildningsministeriet

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Åsikter om Kaunis Irons dom
Ökad kapacitet för SSAB i Virsbo
Ukrainas metallreserv nu i ryska händer
SSAB agerar efter klagomål från grannarna
MID 2022: Bland utställarna
Nästa stora kris kan vara på gång
Andra Nordiska Medier
Verkstäderna
Process Nordic
UochD

Tipsa en kollega

0.429