23948sdkhjf

Ny metod för grönare utvinning av jordartsmetaller

Ett samarbete mellan Audis miljöfond och tyska tekniska högskolan Bergakademie Freiberg har lett fram till nya metoder för utvinning av högteknologiska metaller, så kallade sällsynta jordartsmetaller. Detta framgår i ett pressmeddelande.

Jordartsmetaller är direkt nödvändiga för modern teknik och används i bland annat glasfiber, solceller och halvledare. De tekniska metallerna indium, germanium, kobolt och litium finns alla på listan över kritiska råvaror för EU 2020.

Många av råvarorna finns också begränsat till ett fåtal länder och med en ojämn geografisk spridning är de svåra att komma åt. Det händer också att de finns i så små mängder att det inte är lönsamt att utvinna dem.

”Hur kan gruvdrift göras mer miljövänlig?” har varit ramen för forskningsprojektet. Här har forskare arbetat både i laboratoriet och nere i gruvan för att implementera teorin i praktiken. Med olika tekniker vill man kunna utvinna råvarorna på ett grönare och hållbarare sätt i gruvorna.

Målet är att hitta metoder för att frigöra högteknologiska element från malmen, utan att naturen förstörs av de stora borrarna och sprängningarna.

Den nya utvecklade metoden ger flera fördelar, till skillnad från dagens malmutvinning. Här behövs inga tunga maskiner, betydligt mindre energi och färre kemikalier och det ger framför allt inga skador på det omkringliggande landskapet.

Rüdiger Recknagel, som är vd för Audi Environmental Foundation säger i ett pressmeddelande:

– Processen är miljövänlig och innovativ, eftersom stora gruvaktiviteter undviks i stor utsträckning och även små mängder malm utvinns.

Processen, så kallat in-situ biolakningen, har testats i forskningsgruvan vid tekniska högskolan Bergakademie Freiberg under realistiska förhållanden. Genom den metoden borrar forskarna inga hål i malmgången i gruvan, utan under urlakningsprocessen lossas råvaruelementen från malmen med hjälp av mikroorganismer som redan finns i gruvan.

– För oss är bakterierna de små gruvarbetarna som hjälper till att överföra metalljonerna till en lösning, förklarar Roland Haseneder från Institutet för termisk processteknik, miljö- och naturmaterialprocessteknik i ett pressmeddelande.

Detta steg kombineras sedan med att direkt tvåstegs membranbearbetning. Något som är kostnadseffektivt eftersom det inte kräver transport. Anläggningen separerar också mikroorganismerna och matar tillbaka dem till lakningsprocessen som ett steg i den cirkulära ekonomin. Syftet med processen är att särskilja och berika metallerna indium och germanium från en flerkomponentblandning.

Processen är särkilt lämpad för utvinning av råvaruelement från dålig malm, det vill säga malmtyper med lågt innehåll av råvaror, och från sekundära råvaror. Samt för användning i äldre gruvor där redan existerande infrastruktur utnyttjas. Dessutom uppger Roland Haseneder att processen har kunnat överföras till andra frågor som urban gruvdrift. 

Nu är den stora visionen att implementera minimalt invasiv gruvdrift över hela världen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079