23948sdkhjf

Gjuteriets smarta knep för att spara pengar och energi

Tassogjuteriet har tagit flera steg mot hållbarhet de senaste åren. Nu måste en ineffektiv oljebrännare bytas ut och gjuteriet planerar även att köpa grön el.

Tassogjuteriet i Odense har under de senaste 7-8 åren genomfört flera förbättringar, som gjort produktionen mer hållbar och som minskat resursförbrukningen. Till exempel har företaget sett till att överskottsvärme tas tillvara på flera processer i Odenses fjärrvärmenät. Faktum är att företaget i tre omgångar sedan 2014 har ökat värmeåtervinningen till förmån för fjärrvärmenätet.

Företaget har även genomfört stora besparingar på vattenförbrukningen, infört LED-belysning och intelligent belysning som tänds endast när det behövs.

Förbättringarna har resulterat i att Tassos CO2-utsläpp per producerade ton gjutjärn har minskat med nästan 40 procent sedan 2010. Här har det energitunga företaget också fått hjälp av att elen i det danska elnätet under perioden har blivit betydligt grönare än 2010.

Faktum är att många av våra energiprojekt har en positiv kalkyl och en kort återbetalningstid. Kristian B. Pedersen, VD för Tasso

Ut med oljebrännare

Nästa stora steg blir att byta ut de nuvarande oljebrännarna vid gjutlinjen mot mycket effektivare oxyfuel-brännare. Detta kommer att ge företaget ytterligare betydande besparingar på CO2-kontot.

– Vi byter ut oljebrännare mot en naturgasbrännare med oxyfuel, där syre blåses in för att hjälpa förbränningen. Det gör att vi kan få en mycket effektivare uppvärmningsprocess, säger Kristian B. Pedersen, vd på Tasso.

–Vi minskar brinntiden med hälften, och vi minskar också vår omställningstid, och det är viktigt eftersom vi är inne i en tillväxtperiod där all kapacitet som vi kan tillhandahålla behövs.

– Många av våra energiprojekt har faktiskt en positiv kalkyl och kort återbetalningstid, säger Kristian B. Pedersen.

Skrot som råvara

Kristian B. Pedersen visar en stor grav fylld med stålskrot. En gigantisk elektromagnet plockar upp skrotet och springer över smältugnen. I samma ögonblick som den tappar skrotet i smältan, flyger det gnistor. Runt 70-80 procent av Tassos råvaror är stålskrot.

– Det fina med stål är att man kan återanvända det om och om igen utan att tappa i värde. Det kan man inte göra med plast till exempel. Det försämras när det smälts och återvinns, säger han.

Tasso tillverkar pressgjutet gjutjärn, det vill säga långa stavar av gjutjärn, som kunderna vidareförädlar, till exempel för hydraulblock.

Klimatförändring

Tasso var ett av de första företagen som deltog i Dansk Industris projekt "Klimaklar SMV". Det har hjälpt företaget en bit på vägen.

– Vi är ett litet företag med 60 anställda, som är koncentrerat till den dagliga driften av gjuteriet. Vi har ingen som kan sitta och jobba heltid med hållbarhet och klimatmål. Men vi försöker sätta in det i vår vardag, säger Kristian B. Pedersen.

Hur mycket CO2 från råvarorna?

En av de saker som företaget har fått god hjälp med i Klimaklarprojektet är att få en beräkning gjord av de så kallade Scope 3-utsläppen, alltså utsläppen av CO2, som bland annat kommer från råvarorna, det vill säga i detta fall stålskrot.

Tasso vill gärna kunna berätta för sina kunder hur mycket CO2-belastning som ligger i företagets gjutjärnsprodukter.

– Hur beräknar man CO2-belastningen från stål, som man får in som skrot? Hur många gånger har den använts och omsmälts och vilken CO2-belastning har den gett?

– Vi hade kartlagt Scope 1 och Scope 2 utsläpp, alltså våra egna utsläpp. Men Scope 3-utsläpp är extremt komplexa. Vi ville hitta ett sätt att beräkna Scope 3 utan att det blev för akademiskt. Det fick vi hjälp med, och nu har vi kartlagt Scope 3, så att vi kan berätta för våra kunder hur mycket CO2 det är i produkterna, säger Kristian B. Pedersen.

Han berättar att det finns en del kunder som faktiskt frågar om CO2-innehållet i produkterna.

Kristian B. Pedersen erkänner att platsgjutet gjutjärn är en vara , en massvara där priset är avgörande. Men han tror att Tassos ansträngningar att minska klimatförändringarna kan göra skillnad för vissa kunder.

– Det kan vara en parameter som vissa kunder kommer att uppskatta, säger han.

Grön el

Som ett energiintensivt företag som använder mycket el är grön el också något man överväger hos Tasso.

– Vi är en del av Valdemar Birn Group med tre fabriker i Danmark och sex fabriker totalt. Vi börjar skapa en koncernstrategi för hållbarhet. Det måste vi titta närmare på. Vi vill gärna ta steget längre och sätta upp några mål.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.128