23948sdkhjf

Nu ska det bli enklare få miljötillstånd

En utredning har nu lämnat förslag på hur miljöprövningen kan förenklas. 

Utredningens uppdrag har varit är att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna de förslag på åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning.

Genom ett tilläggsdirektiv skulle utredningen även titta på om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för mål och ärenden som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen,

Nu har de presenterat sina förslag. Här är några exempel:

 • Ändringsprövning ska vara huvudregel när någon ansöker om att ändra en miljöfarlig verksamhet. 
 • Gör det tydligare var gränsen går mellan tillstånds- och anmälningsplikt vid ändring av en verksamhet 
 • Gör det lättare att ändra villkoren för en verksamhet efter ansökan av tillståndshavaren
 • Inför en obligatorisk omprövning av befintliga domar och beslut för att åstadkomma moderna villkor för miljöfarliga verksamheter. Gränsen sätts dock vid 40 år. 
 • Det bör inte införas en regel om att tillstånd som huvudregel ska tidsbegränsas
 • Stärk länsstyrelsens roll som ett nav och aktiv samrådspart i miljöprövningen 
 • Förbättra den nationella samordningen av riksintressen och målkonflikter
 • Gör det enklare att avgöra mål utan huvudförhandling i mark- och miljödomstol
 • Främja digital handläggning
 • Det bör inte införas lagstadgade handläggningsfrister för mål och ärenden inom miljöprocessen, men det bör övervägas att införa handläggningsmål i regleringsbrev
 • Inrätta en klimatstyrka vid någon av landets länsstyrelser för att stödja samtliga länsstyrelser i arbetet med nya eller ändrade miljötillstånd för verksamheter och åtgärder som väsentligt bidrar till att uppnå klimatmålen.
 • Det bör inte införas ett särskilt förtursförfarande för verksamheter som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen. 
 • Regeringens tillåtlighetsprövning bör göras tidigt i processen
 • Det bör utredas hur en ökad användning av generella förskrifter kan effektivisera tillståndsprövningen
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.174