23948sdkhjf

Innovativ lösning för hållbar ståltillverkning

Det nya forskningsprojektet OptiScrap ska ta fram en sensor för att analysera stora bitar skrot. Sammansättningen i skrot kan variera mycket, dels mellan olika partier, dels inom samma parti. Men i dagsläget saknas en lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att justerande åtgärder behövs efter skrotladdning.

Genom att karaktärisera skrotmaterial möjliggörs en så bra planering av ståltillverkaren som möjligt, vilket sparar energi och råvaror. När skrot används för ståltillverkning är innehållet av föroreningar avgörande och bestämmer vilka stålkvaliteter som kan tillverkas. Till exempel: För låglegerat stål är koppar viktigt vars koncentration inte bör överstiga 0,3 procent för att undvika ytsprickor.

Louise Hagesjö är projektledare för OptiScrap och forskare på Swerim. Hon kommenterarar i ett pressmeddelande hur projektet ska få stålindustrin att öka användningen av skrot.

 Projektets mål är att ta fram en ny sensorkombination som på ett automatiserat sätt kan ge en riktig kemisk sammansättning av metallskrot vid stålverkens råvaruhantering. Detta gör att stålindustrin kan öka sin användning av skrot som råvara.

Sensorn ska kombinera LIBS-teknologi, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, för kemisk analys med 3D-vision för volymanalys. LIBS är redan etablerat för splittrat skrot på transportband, men nya krav på design av tekniken ställs på större material. Första delens projekt fokuserar på att anpassa sensorn i kombination med 3D-vision. I den andra delen av projektet ska sensorn implementeras vid stålverk för att där bestämma sammansättningen av skrot för smältning.

Tester med smältning av skrotet kommer genomföras, på demoskala för höglegerat stål och industriell skala för låglegerat stål. En analys av metallsmältan kommer utveckla maskininlärningsmetoder och möjliggöra verifiering av den uppgraderade skrotanalysen. En mer effektiv användning av skrot kommer minska miljöpåverkan och vara med ekonomiskt lönsamt för ståltillverkaren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.188