23948sdkhjf

Stålverkets gröna plan: Demoanläggning i sommar

I slutet av 2025 kommer en av Salzgitters tre huvudlinjer att drivas utan användning av kol. Redan i sommar är Salzgitter redo med en demoanläggning.

Den tyske stålproducenten Salzgitter kan bli ett av de första stålverk i världen att kunna leverera "grönt stål", det vill säga stål som i det stora hela produceras utan anvädning av fossila bränslen. Planen är att, i slutet av 2025, ersätta en av stålverkets tre masugnar mot direktreduktionsanläggningar som använder vätgas eller naturgas.

Vi tror att vi kommer vara ett av de första stålverken att leverera grönt stål. Vi har byggt en demoanläggning som är 34 meter hög och hoppas kunna påbörja produktionen senare i sommar, säger Stefan Mecke. Han är ingenjör och talesman för företagets Salcos-program, "Salzgitter Low CO2 Steelmaking".

Idag använder stålverket koks i en masugn för att avlägsna syret från järnmalmen, som består av olika järnoxider. Den måste ersättas av direkt reduktion med väte, som produceras från förnybara energikällo. I det följande steget används en ljusbågsugn för att smälta det direkt reducerade järnet.

I demoanläggningen vill vi noga utforska tekniken så att vi, om tre år, är så pass välutrustade att vi kan starta upp en industriell produktion med hjälp av denna teknik, säger Stefan Mecke.

I första hand kommer årligen två miljoner ton grönt stål produceras genom denna process. År 2021 producerade Salzgitter 6,7 miljoner råstål.

Salzgitter har också planer på att bygga en 100 MW elektrolysfabrik.

Det kommer att bli en av de största anläggningarna i sitt slag i världen. Det kommer inte kunna producera tillräckligt med väte för vår produktionslinje men kommer att ge oss flexibilitet, siger Stefan Mecke.

Han nämner också att det i Tyskland har planer på att skapa ett rörledningsnät för vätgas, så att vätgasen kan transporteras mellan producenter och konsumenter av vätgas.

När hela Salzgitters produktion ställt om till direktreduktion av vätgas, vill verksamheten ha minskat sitt CO2-utsläpp med 95 procent. 

Politiskt stöd

Stefan Mecke är medveten om att det är dyrare att använda grönt väte än koks.

Väte må vara en av de dyraste energibärarna, så driftkostnaderna blir högre. Den vätebaserade stålekonomin beror mycket på hur EU kommer att reformera CO2-skatten och handelssystem, säger han. 

Han menar att EU måste ge det gröna stålet ekonomiska fördelar, och har en tro på att politikerna kommer att vilja göra det.

Jag tycker att det bådar gott från politiskt håll. Det finns ett brett erkännande om att vi behöver minska på koldioxidutsläppen. Alla vill att vi ska lyckas med den här omställningen. 

Marknad och partnerskap

Salzgitter investerar också i stora verksamheter, som bilfabriker, för att öka användningen av grönt stål. Verksamheten har exempelvid ingått partnerskap med Volkswagen, BMW och danska Örsted.

Vi tror faktisk att efterfrågan på grönt stål kommer växa snabbare än vad själva produktionen hinner med de kommande åren. Stefan Mecke, talesman for Salzgitters Grönt stål-program.


Vi får grön ström fra Örsted, och vi får stål tillbaka från gamla väderkvarnar. Samtidigt köper de grönt stål av oss. 


Därför har vi också påbörjat med våra partnerskap. Vi vill få den gröna omställningen att ske tillsammans med dem. 

Vi försöker ta in alla aspekter för att få en så bra start 2025 med att sälja grönt stål. Vi erbjuder redan nu plattstål för att förebereda försäljningsstarten av Salcos produkter för intresserade kunder.

Naturgas - ett steg i rätt riktning

Salzgitters plan är att bygga de kommande direktreduktionsanläggningarna så att de kan drivas med både vätgas och naturgas. På så sätt blir anläggningarna mer flexibla. 

- Vi vill bygga en anläggning som kan köras på 100 procnet vätgas och 100 procent naturgas eller en blandning av båda, säger Stefan Mecke, talesman for Salzgitters projekt.

- Vi är medvetna om att naturgas inte är ett CO2-neutralt bränsle men det släpper ifrån sig betydligt mindre CO2-utsläpp än koks gör, säger han.

Stålverksamheten Salzgitter AG

Den tyske stålverksamheten Salzgitter AG har omkring 24.000 medarbetare och en omsättning på 9,8 miljarder Euro.

Företaget tillverkar stålplåt, rörstål samt annat stål av järnmalm.

Salzgitter AG är den femte största producenten i Europa er den femtestørste producent i Europa av platt- och sektionsstål och har en världsledande position inom rörsektorn.

Företaget har huvudkontor i staden Salzgitter, öster om Hannover. 

Salzgitter finns representerat på 204 adresser i 35 länder.

www.salzgitter-ag.de, Wikipedia

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094