23948sdkhjf

Norsk Stål lanserar Miljömetall

Miljömetall är en materialsamling som ska göra det enkelt för Norsk Ståls kunder att välja miljövänliga material, samtidigt som Norsk Stål därmed ökar sitt fokus på miljömaterial för tillverkare.

Norsk Stål har satt CO2 och stål i system, och samlat sina mest miljövänliga material under paraplyet Miljömetall.

Det här kommer att göra det enkelt för våra kunder att välja miljövänliga material. Miljömetall är en samling produkter som ska ha minst 50 procents besparingar i utsläpp från jämförbara material. Alla värden är tredjepartsverifierade och kommer med ifylld dokumentation. Vi kommer att arbeta kontinuerligt med att utöka utbudet av Miljömetaller för både stål och metall, säger vd i Norwegian Steel, Helge Runer.

Lättare för kunden att välja miljövänligt

– Då varmvalsade kolstålplåtar normalt har ett utsläpp på cirka 2500 kg CO2e/h mätt i GWP (Global Warming Potential), kan vi erbjuda samma material inom Miljömetall med ett utsläpp på 1550 kg CO2e/h mätt i GWP. Tanken är att hela tiden kunna erbjuda det bästa på marknaden, eftersom det är stora spridningar i utsläppen. Detta ska bidra till att göra det lättare för kunderna att välja miljövänliga material samtidigt som vi tvingar tillverkarna i branschen att arbeta mot miljömålen. Vi kommer att uppdatera utbudet fortlöpande eftersom det hela tiden sker ny utveckling och vi räknar med att kunna erbjuda material med netto nollutsläpp inom de kommande åren, säger Runer.

MER MILJÖVÄNLIGT: Miljömetall är Norsk Ståls nya sortiment av metaller som produceras med lägre CO2-utsläpp än andra metaller. ILLUSTRATION: NORSK STÅL

Stål står för närvarande för cirka 7 procent av världens CO2-utsläpp . För varje ton stål som produceras i världen släpps det ut i genomsnitt 1,85 ton CO2. Bland EU:s producenter är snittet något bättre med 1,4 ton CO2 per ton stål.

– I dag är det väldigt olika utsläpp, allt från 0,18 till 8,6 ton CO2 -ekvivalenter per ton stål, beroende på hur stålet är framställt och legerat. Variationen i utsläpp baseras på olika produktionsmetoder, val av insatsmaterial och hur ren energikällan är i de olika delprocesserna. Genom att använda de producenter som ligger i framkant kan Norsk Stål därmed klara kraven på CO2 -minskning till 2030 redan nu, säger Runer.

Många olika produktionsmetoder

– Hur tillverkas metallen?

– De som har bäst dokumenterade utsläppssiffror idag använder främst skrot som insatsvara tillsammans med förnybar energi för att smälta det till en ny produkt. Den cirkulära värdekedjan för stål och metall är mycket effektiv och i praktiken kan man smälta skrotet för nya produkter i en evig runddans. En viktig poäng är att vi inte har tillräckligt med metall i omlopp som återvinns för att kunna basera produktionen enbart på återvinning. Därför är det absolut nödvändigt att tillverkarna lanserar sina initiativ för att kunna producera nytt stål av järnmalm med nettonollutsläpp. Här testas många olika produktionsmetoder, men många tittar på att reducera järnmalm med grönt väte och använda det i en ljusbågsugn. Ljusbågsugn är det som används för att smälta stålskrot idag, berättar chefen för Norsk Stål.

 

HÅLLBARHET: Norsk Stål vill ta hållbarhet och miljö på allvar och lanserar nu Miljömetall. FOTO: NORWEGIAN STEEL

Han tillägger att ett annat sätt att minska utsläppen är att förlänga livslängden på stålet.

– Här har vi i samarbete med Norsk Gjenvinning börjat med återanvändbart stål. Då slipper du alla utsläpp som följer med att behöva transportera den, smälter om den och transporterar sedan ut den igen. Det sparas mycket energi och utsläpp, där man samtidigt väljer ett material som redan är "färdigt" med utsläppen, säger Runer.

Olika leverantörer

– Vem tillverkade den här metallen åt dig?

– Det finns olika leverantörer. Vi vill också använda Miljømetall för att få tillverkare att konkurrera med varandra mot vägen mot noll. Norsk Stål arbetar i detta sammanhang för att få fler att dokumentera sina utsläpp och samtidigt erbjuda miljövänliga material. Detta kräver enorma investeringar från producenterna, så det blir viktigt att kunna visa vad som är möjligt och få de politiska ramarna på plats. Slutkonsumentens preferenser är för det mesta närvarande, enligt många av de undersökningar vi läser. De har en stor vilja och större betalningsvilja för att välja miljövänliga produkter, svarar han.

På frågan om Miljämetall kommer att bli dyrare än vanlig metall svarar Runer att man på grund av de massiva investeringarna ser att fler kommer att få ta bättre betalt.

– Produktionen med låga utsläpp är begränsad, och det är något som på kort sikt gör att det är "många runt hörnet". Samtidigt blir det dyrare att ha en produktion med mycket utsläpp, framför allt i Europa. Med tiden blir det billigare att tillverka material med låga utsläpp, men är mycket osäkert när det kommer att ske. Till stor del kommer detta att hänga ihop med vad som finns kommersiellt tillgängligt, krav från konsumenter och politiska regler och riktlinjer, fortsätter han.

Hur mycket dyrare miljömetallen blir beror på flera faktorer, bland annat tillverkningsmetoderna och kostnaden för materialet, men Runer menar att skillnaden från och med idag är blygsam och att fler känner sig runt.

Villig att betala för miljövänliga produkter

– En nyckelindikator är flera marknadsstudier som säger att ungefär var tredje är villig att betala mer för hållbara produkter, där de i snitt kan betala 25-33 procent mer. Så många som fyra av fem konsumenter i Norge har gjort förändringar i sina liv för att nå klimatmålen och hälften av oss har miljöaspekterna i vårt köpbeslut. Detta är något som kommer att gynna våra kunder kommersiellt och deras konkurrenskraft, samtidigt som det bidrar till att förverkliga klimatmålen. En annan uppskattning som påverkar prispåslaget är investeringarna. Här räknar man med att man i EU måste gå ut med hela 144 miljarder euro, bara för att stålindustrin före 2050 ska vara nettonoll. Dessa siffror är dock mycket osäkra, och beror på flera faktorer som priset på el, vätgas och ekonomiskt stöd, fortsätter Runer.

Jämfört med vanlig metall kommer kvaliteten på miljömetall att vara densamma, och väl inom de normer som Norsk Stål anger.

Vd Helge Runer i Norsk Stål har stor tilltro till Miljömetall. FOTO: NORWEGIAN STEEL

– Kvaliteten är mer beroende av produktionsupplägget hos den unika leverantören, inte själva utsläppet, säger Runer.

Unik potential

Den norska regeringen vill minska utsläppen med cirka 50 procent till 2030. Många olika projekt stöds med offentliga medel för att minska CO2-avtrycket i Norge.

– Vi tror att mer miljövänligt stål har en unik potential att bidra till att minska detta fotavtryck. Vi har sett över utsläppen på olika norska konstruktioner och vi ser att CO2-utsläppen från stålkonstruktioner kan bli mer än 50 procent lägre redan nu genom att byta ut de tyngre delarna av bärande konstruktioner med material i Miljömetall, säger Helge Runer avslutningsvis.

Källa: Norsk Stål

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.172