23948sdkhjf

Översikt av det fossilfria stålets resa

Stål behövs

– Vi har en ökande befolkning i världen. Idag är vi nästan åtta miljarder människor och det går ganska bra, sa SSABs hållbarhetschef Thomas Hörnfeldt i ett webbinarie SSAB höll under tisdagen.

Webbinariet hette Vad är fossilfritt stål och när drar produktionen igång?.

Med bra menade han:

– I själva verket blir världen långsamt lite bättre. Varje dag flyttar ungefär en halv miljon människor från fattigdom till medelklass. 

Och att vi använder mer och mer resurser syns inte minst på stålförbrukningen i världen. Den har nämligen nästan tredubblats från seklets början, sa han.

Att återvinna räcker inte

– Stål är ett väldigt långlivat material. 75 procent av det som någonsin byggts av stål i världshistorien är fortfarande i bruk. Medellivslängden för en stålprodukt är cirka 70 till 75 år. 

Han förklarade att genom att vi använder mer och mer stål kan all återvinning i världen endast täcka 25 till 30 procent av världens stålbehov. Trots att återvinningsgraden för stål är väldigt hög. 

– Resten måste vi göra av järnmalm på ett eller annat sätt.

Fossilfritt stål ska det vara

Nu vill SSAB ta fram stål på ett hållbart sätt och tillsammans med LKAB och Vattenfall skapade SSAB Hydrogen breakthrough ironmaking technology, Hybrit år 2016 med mål att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning. 

– Vår råvara är järnmalm, järnoxid och det är järn och syre. För att komma åt järnet måste vi plocka bort syret, sa hållbarhetschefen.

Idag använder SSAB sig av masugnsteknik.

– Man använder kol. Det som händer då är att syret i järnmalmen snyggt och prydligt flyttar över från järnmalm till kol och bildar koldioxid.

Hybrittekniken däremot använder vätgas.

– Då flyttar syret i järnmalm snyggt och prydligt över till väte och bildar vatten.

Det nya stålets egenskaper

Det kom frågor om hur det stål som produceras med Hybritteknik skiljer sig från stål producerat med masugn.

– Alla processer nedströms – legering, gjutning, valsning, värmebehandling, ytbehandling och så vidare – de processerna kommer vara precis desamma i framtiden som de är idag. Vi kommer bara se till att vi använder fossilfria bränslen och fossilfri el i processerna, förklarade Thomas Hörnfeldt.

Det är i de processerna stålets egenskaper bestäms.

– Eftersom de kommer att vara desamma i framtiden kan vi med god tillförsikt säga att våra stål kommer att ha precis samma prestanda i framtiden som de har idag. Bara med den lilla fördelen att de är fossilfria.

Det kom många åhörarfrågor varav minst en handlade om:

Kommer alla stålprodukter från SSAB finnas som fossilfritt stål?

– Principiellt är det tekniskt möjligt. Vår plan är att med början 2026 steg för steg introducera om inte alla så de flesta SSAB-produkter i en fossilfri version. Tills vi har stängt ner vår sista masugn är det många produkter som kommer att finnas i två versioner, berättade Thomas Hörnfeldt.

Kommentera en artikel (4)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078