23948sdkhjf

Grangex kvartalsrapport: förutsättningarna har förbättrats

– Genom de mörka händelserna i Ukraina under kvartalet har förutsättningarna för båda våra projekt förbättrats ytterligare. Vi ligger dock något efter den kommunicerade tidplanen för våra projekt, men bedömer att det påverkar marginellt tidplanerna för kommande produktionsstart, kommenterar vd Christer Lindqvist Grangex kvartalsrapport.

Nettoomsättningen uppgick till 4 571 tusen kronor att jämföra med förra årets 4 741 tusen.

Rörelseresultatet uppgick till  minus 4 494 tusen kronor. Förra året var motsvarande siffra minus 4 111 tusen.

Likvida medel uppgick till 50 106 tusen kronor vilket kan jämföras med förra årets 20 058 tusen.

Rapporten för det första kvartalet 2022 är den första rapport Grangex redovisar i enlighet med International financial reporting standards, IFRS. Detta för att företaget som verkar i en internationell miljö ska få en standard där redovisningen är direkt jämförbar med andra internationella bolag.

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år justerade enligt IFRS.

Vd Christer Lindqvist kommenterar vidare:

– Genom kriget och efterföljande sanktioner riskerar mer än 20 procent av Europas import av malmkoncentrat, slig och pellet samt även järnsvamp att falla bort. Det innebär att bristen på höganrikade malmprodukter för den nödvändiga gröna omställningen i stålindustrin kommer öka ytterligare. Efterfrågan på grön kvalitetsmalm från Dannemora kommer därför sannolikt bli större än vi tidigare förutsett. 

– Arbetet med feasibility-studien och tillståndsansökan inför en återstart av Dannemora fortsätter. I januari kunde vi rapporterade om det positiva resultatet av den preliminära studien. Studien visar på att Dannemora har ett lågt investeringsbehov för att nå produktion av en grön världsklassprodukt med 68 procentig järnhalt med god lönsamhet. Detta är en historisk händelse för Dannemora i sin 700-åriga historia och gör att Dannemora blir relevant igen – denna gång som en del av den gröna industriella revolutionen.

Den sista fasen av feasibility-studien beräknas vara klar i oktober.

Ansökan till Mark- och Miljödomstolen för Dannemora har försenats något men de räknar med att kunna lämna in den slutgiltiga ansökan under detta kvartal.

– I apatitprojektet som syftar till att återvinna sekundära råvaror genom anrikning av restmaterial från tidigare järnmalmsproduktion i Grängesberg, har vi på grund av tekniska problem hos ett externt laboratorium fått en försening i den planerade pilotkörningen. Problemen är nu är lösta men har tyvärr också påverkat arbetet med miljöansökan. Vi räknar dock med att lämna in en ansökan under sommaren, kommenterar Christer Lindkvist och tillägger:

– Marknaden för fosfatmineraler har under kvartalet påverkats starkt av kriget i Ukraina och priset för standardkvalitéer har ökat med mer än 50 procent. Prisökningen har ttill exempel påverkats av bortfallet av en stor apatitproducent i Ryssland som påverkar försörjningen till den europeiska handelsgödselindustrin negativt. Bristen på högkvalitativt apatitkoncentrat är därför mycket stor just nu, vilket påverkar produktionen och därmed tillgången samt prisbilden på konstgödsel.

Om Grängesberg exploration holding, Grangex

Grangex är en koncern som utreder förutsättningarna för hållbar utvinning av identifierade mineralprojekt. Bolaget avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan och att projektet Grangex Apatit i Grängesberg ska bli den första fossilfria producenten av apatit.

Dotterbolaget Sala Bly är producent av blymanufaktur och levererar insatsvaror till industrin. Sala Bly har som målsättning att bli den första fossilfria producenten av produkter baserade på cirkulärt bly.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Kvinnor inom industrin i ny serie
Metallindustrin: Kollektivavtalets lägsta lön går inte att leva på
EU vill minska importberoendet från ett och samma land
ProfilGruppens vd lämnar bolaget
Deras unika stålteknik ska minska vikten på lastbilssläp
Skolministern på besök hos Plåt & Ventbyråns Branschskola
Andra Nordiska Medier
Verkstäderna
Process Nordic
UochD

Tipsa en kollega

0.187