23948sdkhjf

LKABs kvartalsrapport: ser att värdekedjor satts på prov

LKAB presenterade idag sin kvartalsrapport: 

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 11 976 ( jämfört med samma kvartal 2021 12 256) miljoner kronor och periodens resultat blev 3 812 miljoner kronor (5 978). Resultatet påverkades främst av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och en lägre leveransvolym. En starkare dollarkurs påverkade positivt. 

Operativt kassaflöde uppgick för första kvartalet till 1 146 (3 812) miljoner kronor.

-    Vi behöver säkerställa tillgången på järnmalm för att leverera den järnsvamp som möjliggör en fossilfri ståltillverkning. Därutöver har vi förutsättningar att bidra till hållbara värdekedjor i andra industrier, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Leveransvolymen för kvartalet uppgick till 6,7 (6,9) Mt, och påverkades av en lägre produktion. Produktionsvolymen minskade till 6,4 (7,4) Mt som ett resultat av återkommande produktionsstörningar i ett av verken i Kiruna. Åtgärder har vidtagits och utvärderas, dock krävs ytterligare underhåll för att säkerställa en långsiktig stabil drift.

Att kriget i Ukraina på sikt även påverkar för stora frågor som energi, råvarumarknader och värdekedjor är tydligt. Den direkta påverkan på LKAB är i dagsläget begränsad men konsekvenserna på längre sikt är svårt att bedöma.

-    Vi ser att värdekedjor satts på prov, med ett ökat fokus på och intresse för att säkerställa hållbarhet och stabilitet. Vi har potential att minska Europas importbehov av fosfor till mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller genom cirkulär innovation och ökad materialeffektivitet, men allt börjar i gruvan, säger Jan Moström. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.156