23948sdkhjf

Överskottsenergi från stålindustrins tillverkningsprocess tas tillvara

Under början av 2021 inledde energilagringsföretaget SaltX Technology ett samarbete med Lulekraft, Luleå Energi och metallforskningsinstitutet Swerim med målet att minska koldioxidutsläppen för industrin i regionen.

En förstudie har genomförts och trots att den visar att SaltX energilagring kan utgöra en viktig pusselbit i stålindustrins strävan efter högre energieffektivitet och lägre klimatpåverkan, blir det ingen pilotanläggning som planerat. Eller kanske just därför.

För industrin och energiaktörerna i regionen har nämligen beslutat att genomföra en mer genomgripande energianalys.

– SaltX väljer att inte gå vidare med den planerade byggnationen av en pilotanläggning eftersom omställningen mot grönt stål prioriteras i regionen. Vi är följsamma och kommer att fördjupa samarbetet med Swerim för att utnyttja vår tekniska lösning och kunskap för att möta stålindustrins gröna omställning, säger Carl-Johan Linér, vd för SaltX i ett meddelande.

SaltX lösningar för lång- och korttidslagring av energi ska göra det möjligt att ta tillvara överskottsenergi från stålindustrins tillverkningsprocess och minska de globala koldioxidutsläppen. Swerim, som är drivande i frågan, ser även andra framtida möjligheter. 

Nu startar SaltX och Swerim ett arbete med en studie med inriktning på energilagring för stålindustrin i Sverige. 

– Vi är övertygade om att energilagringssystem såsom SaltX teknik blir en viktig del av de framtida fossilfria produktions- och energisystemen för ståltillverkning. Energilagring har även god potential att appliceras för energioptimering i andra tunga industrier som vi samarbetar med, säger Mikael Larsson, affärsområdeschef på Swerim i meddelandet.

Mikael Larsson förklarar vidare för oss:

– Energieffektiviteten i stålindustrin handlar om att använda så lite energi som möjligt och att hitta sätt att återvinna den energi som avgår från processen till något användbart. Stålindustrins processer är generella vid höga temperaturer. Avgasströmmar från processerna är vid hög temperatur. Kan detta energiöverskott nyttiggöras kan annan primärenergi ersättas och således öppnas en högre energieffektivitet i systemet. Det största problemet är dock att processerna varierar i tid. Behovet av energi kan även det variera i tid. Med energilagring i högtemperaturlager finns en stor potential att öka denna nytta.

– Möjligheten att minska koldioxidemissionen kommer via möjlighet att ersätta primärenergi med återvunnen energi som lagras i energilager. Detta kommer även vara intressant i fortsättningen. Dock tittar man på nya energiströmmar där energin kommer återvinnas från.

Dialogen om Luleå stads framtida energisystem med LuleKraft och Luleå Energi fortlöper med ambitionen att kunna återuppta ett samarbete då förutsättningarna är fastlagda.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094