23948sdkhjf

8,4 miljarder till elnätsinvestering i Fossilfritt Norrland

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät tillåtelse att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland.

Investeringarna syftar till att öka kapaciteten i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och mycket stora effektbehov som kommer från industrin i området. Investeringarna gör det även möjligt att ansluta ny vindkraft.

– Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då behöver vi både mer elproduktion och mer överföringskapacitet. För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu Affärsverket svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande och Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät tillägger:

– Det finns stora förfrågningar från industrier såväl som från vindkraft som gör att vi behöver förstärka nätet i norra Sverige. Industrierna behöver kapacitet snabbt. Därför har vi valt att initiera pilotprojekt för att nå målet om att halvera ledtiderna. Paket Norrlandskusten är ett av dem.

En av punkterna i regeringens nationella strategi för elektrifiering är kortare ledtider och proaktivt arbete för att effektivt kunna bygga ut elnätet. Regeringen ger därför Affärsverket svenska kraftnät ett investeringsbemyndigande för myndighetens åtgärdspaket Fossilfritt Norrland – Norrlandskusten.

LKAB skriver på sin hemsida att de flaggat för en kommande elförbrukning av upp emot 50 terawattimmar år 2040.

– Det ökade kraftbehovet beror till största delen på vår resa mot att bli järnsvampsleverantör. Vi välkomnar regeringens elektrifieringsstrategi som sätter riktningen, och vi ser nu fram emot aktiviteter som snabbt kan få i gång en proaktiv utbyggnad av kraftnätet, säger Stefan Savonen, koncernansvarig för energi och klimat på LKAB på hemsidan och tillägger:

– Tittar vi på de närmaste 10–15 åren ser vi utbyggd vindkraft som det enda alternativ som finns för att snabbt bidra med mycket el till låg kostnad. Samtidigt är det viktigt att fortsätta vara öppen för andra tekniker för elproduktion, både redan etablerade och tekniker som kanske inte ens finns idag.

– LKABs omställning har enorm potential att minska koldioxidutsläppen så att vi inte bara når de svenska klimatmålen utan också begränsar växthuseffekten globalt. Sveriges förmåga att bygga ut kraftproduktionen är en av de saker som tydligt kommer att påverka i vilken takt vi kan genomföra våra omställningsplaner.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.125