23948sdkhjf

Ja, till att ta upp järnmalm i Kallak

Beowulf Mining vill via sitt dotterbolag Jokkmokk Iron Mines öppna en gruva i Kallak utanför Jokkmokk. Något både samer i området och miljöaktivister motsatt sig. Idag kom regeringens beslut.

Under en pressträff under tisdagen gav regeringen besked om den ställer sig bakom en bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 eller inte.

Fyndigheten klassas som Sveriges största kända obrutna fyndighet av så kallad kvartsbandad järnmalm. 

– Jag kan idag meddela regeringens beslut att bevilja Jokkmokk Iron Mines bearbetningskoncession för Kallak K nummer 1, sa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) under pressträffen.

Men med en rad långtgående unika villkor. 12 ska-krav har regeringen nämligen ställt upp. Kraven syftar till att hålla berörda samebyar skadeslösa.

– Detta är ett historiskt beslut. I regel brukar den här typen av beslut ske utan några villkor, sa näringsministern.

Ett av kraven är att arbeten ska ske när det med minst negativ påverkan för renskötseln. Ett annat är att området ska ta så lite mark i anspråk som möjligt. Ytterligare ett är att bolaget ska stängsla in så att övergångar för renar säkras. Det ska ske samråd med samebyarna. Området ska återställas så att det åter kan användas för renbete och flytt av renar efter avslutad verksamhet.

– Sammantaget har regeringen bedömt genom en avvägning mellan allmänna intressen och beaktande av långtgående villkor som regeringen menar säkerställer fortsatt förutsättning för renskötsel omkring den planerade verksamheten att intresset för mineral ska få företräde i detta ärende, sa näringsministern.

Kurt Budge, verkställande direktör för Beowulf, kommenterar bland annat i ett pressmeddelande:

– Jag är tacksam mot den nya närings- och innovationsministern för att ha gett företaget förtroende för att föra Kallakprojektet framåt. Tilldelningen av koncessionen är helt enkelt en efterlängtad milstolpe på utvecklingstidslinjen och vi ser nu fram emot miljötillstånd.

– Beowulfs ambition är att bygga en så hållbar gruva som möjligt. Jag är övertygad om att det inte finns något bättre land än Sverige att förverkliga denna vision, där gruvdrift kan ske i balans med miljön och intressenternas intressen till nytta för bredare samhälle.

– I enlighet med våra vägledande principer försöker Beowulf bygga ömsesidigt respektfulla relationer och produktiva partnerskap med Jokkmokks kommun, lokala entreprenörer, markägare och renskötare. 

– Bolaget är fortsatt engagerat i att arbeta konstruktivt - och i god tro - med alla intressenter och engagera sig i en meningsfull dialog. Jag tror att det finns utrymme för oss alla att vara en del av Jokkmokks framtid, en som är hållbar, diversifierad och blomstrande. Beowulf planerar för den framtiden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.14