23948sdkhjf

Strategin fungerar: Återigen svarta siffror på Sanistål

Intäkterna ökade med 7,6 procent till 3,499 miljarder DDK. Bäst gick den danska delen av verksamheten med en tillväxt på 8,4 procent medan den i Östeuropa var 2,4 procent.

Rörelseresultatet, ebitda, slutade på 170 miljoner DDK mot 114 miljoner DDK 2020. Förbättringen beror på ökad försäljning, bättre bruttomarginal och fortsatt kostnadshantering.

Rörelseresultatet, ebit, blev 35 miljoner DKK mot en förlust på DKK -13 miljoner 2020, och under samma period ändrades resultatet före skatt från en förlust på 27 miljoner DKK till en vinst på 20 miljoner DKK.

– Vi växer nu med marknaden och resultatet närmar sig branschnivå. Det är positivt efter några år där mycket arbete lagts ner på de interna linjerna för SAP-implementering, omstrukturering, organisationsförändringar och så vidare. Verksamheten är stabil, kostnaderna har anpassats och vi har utvecklat ett antal nya verktyg och plattformar. Därför är vi nu redo att ta nästa steg, där vi gör ännu starkare insatser för att skapa värde för både leverantörer, kunder och aktieägare, säger Saniståls nya vd, Claudio K. Christensen, i en kommentar.

År 2022 förväntas intäkterna bli 3,5 miljarder DKK och ett rörelseresultat, ebitda, före engångseffekter på 210-240 miljoner DKK, motsvarande en förbättring med 6-21 procent jämfört med 2021.

Sanistål A/S
mio. kr. 2021 2020
Nettoomsättning 3.499 3.251
Rörelseresultat (ebit) 35 -13
Vinst före skatt 20 -27
Årets resultat 17 -21
Balansomslutning 1.965 1.785
Eget kapital 602 582
Antal anställda 1.185 1.232
Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2021
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.158