23948sdkhjf

Tungt slut men återhämtning i sikte spår Gränges

Det blev rekord i försäljningsvolym för Gränges under 2021. Försäljningsvolymen ökade nämligen med nästan 40 procent till 489 tusen ton. 

Under det fjärde kvartalet minskade dock det justerade rörelseresultatet till 139 miljoner kronor i jämförelse med år 2020 då motsvarande siffra var 193 miljoner.

– Som väntat var efterfrågan från fordonskunder fortsatt låg under det fjärde kvartalet till följd av halvledarbrist. Gränges försäljningsvolym påverkades dessutom negativt av mer omfattande planerat underhåll än normalt. De flesta andra marknader uppvisade dock fortsatt stark efterfrågan, kommenterar Gränges vd Jörgen Rosengren och fortsätter:

– Efter sommaren drabbades Gränges av stora och accelererande kostnadsökningar på frakt, energi och vissa legeringsämnen. Effekten på vår lönsamhet var till en början begränsad. Men när trenden fortsatte in i fjärde kvartalet påverkade den rörelseresultatet negativt med cirka 100 miljoner kronor. Prisökningar kunde endast delvis motverka kostnadsökningen. 

Nettoomsättningen ökade till 4 857 miljoner kronor. Motsvarande siffra kvartal fyra 2020 var 3 149 miljoner.

Periodens resultat minskade till minus 23 miljoner kronor jämfört med år 2020 då resultatet kvartal fyra hamnade på 106 miljoner.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 463 miljoner kronor. Kvartal fyra 2020 var motsvarande siffra 232 miljoner.

Gränges berättar att analytiker tror bristen på halvledare kommer hålla i sig åtminstone ett halvår till.

– Gränges har därför haft fullt fokus på försäljning till och produktionskapacitet för andra marknadssegment, där efterfrågan förväntas vara god. Vi förväntar oss därför att volymerna under det första kvartalet kommer att öka sekventiellt till ungefär samma nivå som under det starka första kvartalet 2021, kommenterar Jörgen Rosengren och tillägger:

– Ännu viktigare är att vi har kommit överens med majoriteten av våra kunder om betydande prisökningar och tilläggsavgifter som träder i kraft under första halvåret 2022. I kombination med ett starkt fokus på kostnad och produktivitet i alla våra enheter förväntar vi oss att dessa ökningar kommer att kompensera en stor del av kostnadsökningarna under det första kvartalet 2022.

Vdn ger oss också en framtidsspaning på kort och en på längre sikt i rapporten:

– Vår främsta prioritering på kort sikt är att säkra försäljningsvolym, prisökningar och kostnadsproduktivitet. Men parallellt tar vi också fram planer för framtiden. Vi tänker använda våra styrkor och det gynnsamma marknadsläget för att återställa vår avkastning på sysselsatt kapital till målet på 15-20 procent, öka vår tillväxt och bygga ett ännu starkare och mer hållbart företag för framtiden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.438