23948sdkhjf

Stålmarknadsutsikter inför 2022 – det blir bra

SSAB bjuder in till en serie webbseminarier. Den senaste handlade om trenderna på stålmarknaden. För tredje gången gav Matts Nilsson som är försäljningschef, Sverige och Norge på SSAB Europe sin syn på trenderna inom stålmarknaden.

Utgången för seminariet var att 2021 varit ett utmanande år för svensk och norsk industri. Efterfrågan och framtidstron är stark, men störningar i försörjningskedjor har bromsat produktionen. 

Det är sammantaget en positiv bild för framtiden som SSAB målar upp.

Matts Nilsson började tala om hållbarhet och fossilfritt stål där nya initiativ tagits som vi tidigare rapporterat om.

För förra gången han gav sin syn på trenderna, i september fick de som lyssnade svara på om de ansåg att produkter av fossilfritt stål skulle vara en bra konkurrensfördel att kunna erbjuda sina kunder. Nästan 45 procent svarade absolut och nästan 80 procent var väldigt positiva. Matts Nilsson höll med om att efterfrågan på fossilfritt stål är stor.

– Det har visats under det här året, ett kraftigt ökat intresse för fossilfritt stål från hela vår kundbas, sa han.

Vad gäller efterfrågan:

– Inom de storförbrukande segmenten verkstadsindustrin, fordonsindustrin, byggnadsindustrin ser vi en fantastisk återhämtning under detta år. Vi ser också en positiv prognos för nästa år.

– Kanske värt att notera från föregående seminarium i september är att fordonsindustrin reviderat sina planer för detta år men samtidigt skruvat upp tempot för nästa år. Detta är givetvis en direkt återspegling av problem och brister i försörjningskedjan, halvledarbristen och komponentbristen. Man tror att problemen ska kunna lösas nästa år.

Han sa också att tillväxten ser bra ut.

– Detta stärker vår tilltro att det blir ett bra år nästa år.

Vad gäller tillgången:

– Tittar vi på den globala råstålsproduktionen ser vi viss återhämtning, ungefär sex procent mot fjolåret. Det som har hänt är att Kina dragit i bromsen. När världens största stålproducerande land drar ner med tjugo procent får det konsekvenser även i Europa. Nu har vi fått signaler att Kina börjar dra igång produktionen igen. Det återstå att se i vilken takt det blir. Europa har legat relativt stabilt.

Lagernivåerna är forsatt historiskt låga.

SSAB ser en bättre balans mellan utbud och efterfrågan.

–  Kunder och företag vill köpa mer närproducerat, vill ha kontroll på sin värdekedja och sina flöden för att kunna planera sin produktion. Vi vet ju att transporter varit ett gissel detta år. Det är fortsatt väldigt höga priser och ganska låg tillgänglighet på transporter.

Sammanfattningsvis är det som sagt en positiv bild vi får inför kommande år.

– Tittar vi på våra utsikter, vad vi bedömer för framtiden ser vi att kunder har en urstark efterfrågan med långa orderstockar. Den stora frågan är –  när kommer de här störningarna i leveransflödena vara eliminerade.

– Det vi vet är att det kommer hänga i ett tag. Det är inte löst över en natt.

– På det stora hela ser vi en mycket stabil efterfrågan första halvåret.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.218