23948sdkhjf

Allt om SSAB:s fossilfria stål

Fossilfritt stål är en produkt som kommer att revolutionera branschen genom att eliminera koldioxidutsläpp från ståltillverkningsprocessen. SSAB har sammanställt vanliga frågor om sitt fossilfria stål.

1. Varför utvecklar SSAB fossilfritt stål? Utsläppen av koldioxid måste upphöra, det är avgörande för vår planets framtid. Stålindustrin är för närvarande en av de främsta källorna till koldioxidutsläpp, och står för sju procent av alla CO2- utsläpp globalt.

2. Vad är fossilfritt stål? Fossilfritt betyder att en produkt eller tjänst har skapats utan att använda fossila bränslen eller fossila råvaror. Fossilfritt stål tillverkas genom att använda fossilfria energikällor, och utan att orsaka koldioxidutsläpp.

3. För mig som kund, vilka är för- och nackdelarna med fossilfritt stål? Den främsta fördelen med fossilfritt stål är att det är ett material som bidrar till noll koldioxidutsläpp. Produktionen av fossilfritt stål lämnar de fossila bränslena kvar i marken. Detta innebär att du och dina slutkunder blir en del av den fossilfria värdekedjan. Den enda nackdelen med fossilfritt stål är de högre startkostnaderna vid produktionen, vilket gör det dyrare att framställa och därmed ökar priset.

4. Hur vet jag om SSAB:s stål verkligen är fossilfritt? SSAB har gjort stora investeringar i fossilfritt stål, och som en del av detta kommer produktionsprocessen att dokumenteras i en miljövarudeklaration (EPD, Environment Product Declaration). EPD:er granskas av tredje part och följer strikta europeiska och internationella standarder.

5. Vad är ”grönt stål”? Det finns ingen officiellt erkänd definition av grönt stål. Med andra ord kan termen användas lite hur som helst. Användningen av termen ”grönt stål” innebär att en produkt inte uppfyller några specifika kriterier. Därför väljer SSAB istället att vara tydliga med att vårt stål är helt fossilfritt och därför används inte den vagare termen ”grönt stål”.

6. Framställs järnmalm i en fossilfri produktionsprocess? Ja, all järnmalm som används i SSAB:s fossilfria stål kommer från certifierad fossilfri gruvverksamhet.

7. Kommer alla SSAB:s anläggningar att producera fossilfritt stål? Ja. SSAB har en investerings- och produktionsplan som innebär att alla nuvarande anläggningar ska kunna producera fossilfritt stål senast år 2040.

8. Vilka slutprodukter och branscher kan använda fossilfritt stål? Den höga kvaliteten på fossilfritt stål innebär att det kan användas för alla slutprodukter och inom alla branscher, precis som dagens SSAB-stål.

9. Hur mycket kommer fossilfritt stål att kosta? Produktionskostnaden för fossilfritt stål är högre än för standardstål, vilket innebär att det har ett högre pris.

10. När startar de kommersiella leveranserna? SSAB:s mål är att leverera fossilfritt stål år 2026.

11. Varför kommer fossilfritt stål vara dyrare? Fossilfritt stål är en premiumprodukt som kostar mer än vanliga fossilbaserade stålprodukter. Den främsta orsaken till högre kostnader för fossilfritt stål är investeringar i produktionen och infrastrukturen samt att kunna byta från kol till fossilfri el och vätgas, från naturgas till biogas och från järnmalmspellets till HYBRIT:s järnsvamp.

12. Varför ska jag köpa fossilfritt stål? En investering i fossilfritt stål adderar värde till ditt företag genom att koldioxidavtrycket elimineras i ståldelen i din värdekedja. 

13. Kommer SSAB fortfarande att erbjuda traditionellt stål parallellt med fossilfritt stål? Traditionellt stål kommer att finnas tillgängligt parallellt med fossilfritt stål under den föreslagna övergångsperioden mellan år 2026 och 2045. Övergångsperioden på produktnivå kommer att dels att drivas av utvecklingen av produktionsinvesteringar, men även av kundernas krav.

14. Vilka produkter och dimensioner kommer att vara tillgängliga? Den första lanseringen av fossilfria produkter påbörjas 2026, och ordningen för utrullning av produkter kommer att styras av våra kunders önskemål. Det är SSAB:s ambition att ha hela sortimentet av stålsorter tillgängliga i fossilfritt stål. 

15. Hur tillverkas fossilfritt stål? Det första steget i ståltillverkningen är att förvandla järnmalm till järn genom att ta bort syret. Detta har traditionellt gjorts med kol och koks i en masugn. Detta steg kommer nu att göras med hjälp av vätgas genom HYBRIT-processen. Fossilfri el kommer att användas för att producera vätgas från vatten via elektrolys. Biprodukten av denna process är vatten, inte koldioxid. Slutresultatet av HYBRIT-processen är järn som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen kommer endast fossilfri el och fossilfria bränslen att användas – vilket resulterar i fossilfritt stål som slutprodukt.

16. Har fossilfritt stål bättre egenskaper än andra stål? Kvaliteten och egenskaperna hos fossilfritt stål kommer att vara exakt som i dagens stål från SSAB. Egenskaperna hos SSAB:s stål skapas i ståltillverknings- och värmebehandlingsprocesserna, och de kommer att förbli desamma. Den första skillnaden i processen är att den energi som används uteslutande kommer att vara fossilfri el och biobränslen. En annan skillnad är att HYBRIT-teknologin kommer att användas i järntillverkningsprocessen. Eftersom detta enbart är det första steget i produktionsprocessen ger det inte stålet några andra kvaliteter eller egenskaper.

17. Varför produceras stål inte från stålskrot? På många marknader runt om i världen ligger stålets återvinningsgrad på över 90 procent. Den ökande användningen av stål innebär dock att det tillgängliga skrotet endast kan täcka 25 procent av det globala stålbehovet. Med andra ord: efterfrågan på stål överstiger nuvarande skrotleveranser.

18. Kan jag köpa fossilfritt stål från andra stålproducenter? SSAB är för närvarande den enda stålproducenten som engagerar sig i och investerar i fossilfri produktion. Genom att använda HYBRIT:s fossilfria stålteknologi och eliminera koldioxidavtrycket från stålproduktionsprocessen ser SSAB till att de fossila bränslena stannar kvar i marken.

19. Kommer andra aktörer inom stålindustrin att börja producera fossilfritt stål? SSAB är innovatörer av fossilfritt stål, men vi är övertygade om att alla stålproducenter på sikt kommer att ersätta sina fossilbränslebaserade processer med fossilfri teknik.

Kommentera en artikel (3)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.219