23948sdkhjf

Säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin

Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Det finns redan en stor kunskap på området, men den verkar svår att omsätta i praktiken. Det menar Kompet som är ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Projektet ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Kompet är ett av dem.

Projektet är handlingsorienterat och har som mål att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en lärande kultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft bäst tas till vara. Det innebär ett förnyelsearbete som i sin tur leder till varaktiga förändringar av tanke- och handlingsmönster som i längden påverkar organisationens attraktivitet som arbetsgivare.

– Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Det här projektet är tvärvetenskapligt och handlingsorienterat. Vi kommer jobba tillsammans, forskare, branschorganisationer och företag, för att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en lärande kultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft kan tas tillvara. Jag ser fram emot att tillsammans både reflektera kring och agera på de hinder och möjligheter som finns kopplat till kompetensförsörjning till metallindustrin, säger Anette Johansson, universitetslektor i företagsekonomi på Jönköping International business school och projektledare för Kompet i ett meddelande.

Projektet har en total budget på cirka 6,9 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.141