23948sdkhjf

Hur mår metallindustrin?

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. Det menar Prosa, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Prosa är ett av dem.

– Vi på Metalliska material sätter ramarna och kriterierna för utlysningen, i just den här utlysningen låg fokus på nya kunskaper som kan bidra till att stärka metallindustrins kompetensförsörjning, berättar Lotta Sörlin som är biträdande programchef för Metalliska material för Metal supply.

– Svensk stålindustri har generellt hög kvalité på sitt arbetsmiljöarbete och är medvetna om fördelen med att beakta arbetsmiljöfrågorna i ett tidigt skede vid förändringar. Problemet är att det främst är den fysiska arbetsmiljön som beaktas och frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö glöms bort. Vi ska i Prosa utveckla former för att integrera organisatorisk och social arbetsmiljö tidigt i planeringsfasen, säger Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet samt projektledare för Prosa i ett meddelande.

Projektet har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.141