23948sdkhjf

Stort intresse för Grangex

Grangex med bland andra dotterbolagen Grängesberg Exploration AB och Dannemora Koncern AB tror på framtiden när de berättar om resultatet för tredje kvartalet.

– Vi ligger rätt positionerade i marknaden för att vara en attraktiv part i den pågående omställningen av den europeiska stålindustrin, kommenterar företagets vd Christer Lindqvist.

Han berättar om stort intresse för deras produkter. 

– Behovet av högvärdig järnmalm ökar allt eftersom och vi märker att intresset för den nya Dannemoraprodukten är stort. Det är inte konstigt eftersom det råder brist på höghaltigt järnmalmkoncentrat och det är få gruvor som kan producera det. 

Intäkterna uppgick till 2 523 tusen kronor att jämföra med motsvarande siffra förra året som var 5 445 tusen.

Rörelseresultatet uppgick till minus 2 778 tusen kronor att jämföra med förra årets 1 860 tusen.

Och så långt har det kommit.

– Vi räknar med att publicera den preliminära genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvan innan årsskiftet. Parallellt med det arbetet har vi inlett det formella samrådsförfarandet som föregår en ansökan om miljötillstånd som vi planerar att lämna in till Mark- och Miljödomstolen under första kvartalet nästa år.

I Grängesberg har det gått långsammare.

– Färdigställandet av scoping-studien för apatitprojektet har tyvärr dragit ut på tiden. Skälet är att det har krävts fler utredningar än som initialt beräknades när vi siktade på att rapportera under september månad. Projektteamet arbetar intensivt med att färdigställa rapporten och vår målsättning är att publicera studien under det fjärde kvartalet.  

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.187