23948sdkhjf

Utmanande för Drillcon

Årets tredje kvartal har visserligen bjudit på en organisk tillväxt men än är inte utmaningarna över berättar Drillcon.

Nettoomsättning ökade till 85,6 miljoner kronor från förra årets 69,1 miljoner.

Resultat efter skatt uppgick till minus 0,8 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra minus 1,8 miljoner.

Kassaflöde från löpande verksamhet blev minus 8,5 miljoner kronor att jämföra med förra årets minus 2,8 miljoner.

Drillcons vd och koncernchef Patrik Rylander kommenterar:

– Vi ser en långsiktig investeringsvilja hos våra kunder samtidigt som det råder brist på operatörer globalt. Vi har i nuläget valt att tacka nej till potentiella kontrakt på nya geografiska marknader eftersom vi ser en fortsatt god tillväxt på de marknader där vi
redan är operativa. 

Han ger en bild av tredje kvartalet och årets nio månader i korthet.

– Fortsatt bra efterfrågan som resulterade i en organisk tillväxt med 24 procent för tredje
kvartalet men samtidigt nya utmaningar i några projekt som redan tidigare haft störningar i
produktionen. Sammantaget har det resulterat i en högre kostnadsmassa än normalt även för det tredje kvartalet. På toppen av detta kommer även råmaterialbrist och störningar i logistiken globalt samt långa ledtider på reservdelar och komponenter. Detta har resulterat i ökade priser från våra leverantörer samt långa ledtider på beställda reservdelar.

– I ett projekt blev en borrigg parkerad i sex veckor i väntan på reservdelar som resulterade i stilleståndskostnader på cirka 3,4 miljoner kronor. Vidare har beställningar av nya borriggar försenats på grund av komponentbrist, som i sin tur resulterat i framflyttade projektstarter. I denna turbulenta omvärld har vi ändå lyckats att växa affären på Irland med flera nya kontrakt. Uppbyggnaden av organisationen på Irland fortsätter och i nuläget har ett tiotal nya medarbetare anställts lokalt.

– Jag är försiktigt positiv att de utmaningar vi haft i några projekt under året snart ser ett slut och att vi får möjlighet att öka produktionen utan störningar. När omvärlden kommer tillbaka till något mer normala förhållanden på ledtider för reservdelar och komponenter samt ökad
produktion kommer rörelsemarginalen över tiden att förbättras samtidigt som vi har en
fortsatt tillväxt.

Han ger också en framåtblick på 2021.

– Vi har fortsatt fokus på att öka effektiviteten och förbättra rörelsemarginalen. Vi ser heller ingen avmattning på efterfrågan eller investeringsviljan från kunderna på kort sikt. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.156