23948sdkhjf

LKABs kvartal – ett styrkebesked

LKAB levererar fortsatt ett rörelseresultat på en historiskt hög nivå trots att järnmalmspriset mattats av något. Operativt kassaflöde var det högsta någonsin för ett enskilt kvartal, vilket stärker förutsättningarna att leda järn- och stålindustrins omställning mot en hållbar framtid.

Så beskriver LKAB det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 744 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 9 333 miljoner.

Rörelseresultatet ökade med över 160 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 7 769 miljoner kronor i jämförelse med förra årets 2 955 miljoner.

Det operativa kassaflödet stärktes med 350 procent och uppgick till 7 430 miljoner kronor i jämförelse med förra årets 1 651 miljoner.

– Vi har ett fortsatt gynnsamt marknadsläge samtidigt som vi håller våra produktions- och leveransvolymer uppe. Att för tredje kvartalet i rad presentera resultat på den här nivån är ett styrkebesked för framtiden. De omfattande investeringar vi står inför under de kommande 15-20 åren för kunna leverera koldioxidfri järnsvamp till stålindustrin förutsätter en god lönsamhet i den befintliga produktionsstrukturen, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Efter kvartalets utgång meddelade mark- och miljödomstolen att de avvisar LKABs samlade ansökan för den befintliga verksamheten i Kiruna som syftar till miljöförbättrande åtgärder och en snabbare brytningstakt av den malm som LKAB sedan tidigare har tillstånd att bryta. Vilka konsekvenser detta får för LKABs omställning mot produktion av koldioxidfri järnsvamp, utvärderas för närvarande. LKAB kommer att överklaga domstolens beslut.

– Tillståndsprocesserna är den enskilt största utmaningen för vår verksamhet och i förlängningen för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi ser behovet av att komma till rätta med dessa, så att de verkligen levererar ökad miljö- och samhällsnytta som är avgörande för hela den omställning och alla de investeringar vi planerar för, avslutar Jan Moström. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.203