23948sdkhjf

Högsta Domstolen nekar Cementa

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland.

Cementa har i Mark- och miljööverdomstolen fått sin ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet avvisad eftersom miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes innehålla sådana brister att den inte kunde utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast.

Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (s.k. prejudikatdispens). Prövningstillstånd får dessutom meddelas i vissa undantagsfall, närmare bestämt om det finns synnerliga skäl för en prövning.

– Det är beklagligt att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd men vi har samtidigt varit förberedda på detta utfall. Beskedet påverkar inte vårt pågående arbete utan vi arbetar vidare med övriga insatser som vi påbörjade direkt då vi fick Mark- och miljööverdomstolens besked i juli, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa.

Det arbetet innefattar både en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning som skulle kunna gå snabbare att få på plats, och en ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Ett sådant tillstånd är en förutsättning för fabrikens fortsatta drift över tid och för att säkerställa en trygg och hållbar cementförsörjning i Sverige, med sikte på att kunna leverera klimatneutralt cement år 2030.

Parallellt med förberedelser kring ansökningar drivs arbetet med att finna och få på plats kortsiktiga lösningar för råmaterialförsörjningen till fabriken och därmed minska konsekvenserna av en förväntad cementbrist i Sverige efter nästa sommar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.062