23948sdkhjf

Utan cement - ingen underjordsbrytning och ingen stadsomvandling

Som vi tidigare berättat riskerar merparten av svensk cementtillverkning att helt upphöra den 1 november. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. 

Läs också: Kan vara slutet - får inte förlängt tillstånd

För storkunden LKAB får beslutet förödande konsekvenser. Vi får svar från Niklas Johansson som är direktör för kommunikation och klimat på LKAB. 

Vad händer för LKAB om Cementas inte längre får bryta kalksten? 

– Det riktigt stora problemet är på kort sikt. Kan vi inte få tag på ersättning för bortfallet så handlar det om ett produktionsbortfall på mellan 50-80 procent. Att få till det på bara ett par månader är en utmaning och där alternativen är mindre hållbara, berättar han för Metal supply och förklarar vidare:

– Vi använder flera hundratusen kubikmeter betong om året. Primärt för bergförstärkning men även i för våra omfattande byggprojekt där vi bygger nya bostäder i Kiruna och Gällivare. 

LKAB har tagit fram en produkt av återtagen granulerad masugnsslagg – malm granulerad masugnsslagg, GGBS som ska kunna användas som cementsubstitut i betongproduktion.

Är det ett alternativ att använda? 

– Det är ett fungerande alternativ i vissa applikationer men måste blandas med cement och är naturligtvis ett av alternativen vi arbetar för att öka volymerna av. Vi tittar på hur vi kan få mer GGBS i Sverige och hur vi ska kunna importera men det är samma utmaningar för logistik och den korta tiden som står till förfogande även där. Men det kan bara täcka en mindre del av de behov som behöver ersättas om Cementa stänger ner och kan aldrig ersätta cement helt, avslutar Niklas Johansson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.537