23948sdkhjf

Rekordår: 87,9 miljoner ton malm producerades 2020

SGU ger varje år ut Bergverksstatistik. För år 2020 visar den på en fortsatt hög produktion men en sjunkande prospekteringsaktivitet.

Den statistiska sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen har getts ut sedan 1833. 2020 slog malmproduktionen rekord genom att vara den högsta någonsin i Sverige med 87,9 miljoner ton.

Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen, metallgruvor exklusive smältverk blev för år 2020 den högsta uppmätta under den senaste 13 års-perioden. Trots covid-19-pandemin ökade omsättningen med 2 procent till 49 miljarder kronor.

Pandemin och den därpå följande nedstängningen kom däremot att påverka metallprisernas utveckling. Priserna sjönk dramatiskt när de världsomfattande nedstängningarna tog fart i slutet av mars. Ganska snart började dock priserna stiga. Efter vårens nedstängningar började ekonomin åter ta fart, främst efter att Kina upphävde sin lockdown i juli månad.

Några siffror från Bergverksstatistik 2020, jämförelser med 2019:

Malmproduktionen i Sverige blev 2020 den högsta någonsin. Den steg med två procent till 87,9 miljoner ton. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 21 procent.

Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är tolv.

Australien är världens största järnmalmsproducent med 917 miljoner ton följt av Brasilien 300 miljoner ton.

Metallproduktionen från världens icke-järnmalmsgruvor minskade under 2020 – platinagruppens metaller minus 25 procent, zink och bly minus 4,7 procent, guld minus 5 procent, silver minus 4 procent medan produktionen av koppar i stort sett var oförändrad.

Prospekteringsaktiviteten i Sverige 2020 var något lägre än föregående år. Den sammanlagda prospekteringskostnaden minskade 2020 med sex procent.

Minskningen av antalet gällande undersökningstillstånd fortsätter, från 586 till 550 i slutet av 2020. 2013 var antalet gällande undersökningstillstånd 853.

Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2020 års utgång var 168. Inga nya beslut om bearbetningskoncessioner har fattats under 2020.

Under året steg priserna på guld med 24 procent och silver med 48 procent.

Priset på batterimetallerna kobolt och litium var avtagande under 2020. Litiumpriset minskade med cirka tio procent medan koboltpriset var stillastående.

Bland basmetallerna har bly den i särklass högsta graden av återvinning. Under året utgjordes 62 procent av det bly som användes av återvunnet bly.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062