23948sdkhjf

Därför ökar stålpriserna

Det är Johanna Rudolfsson som är inköpsansvarig på Skandinaviska områdesskydd som ger bakgrunden till varför deras priser höjts och leveranser förlängts. Företaget erbjuder bland annat stängsel och grindar.

- Det handlar i grunden om tillgång och efterfrågan. Tillgången på järnmalm och stålskrot, liksom för trä, är begränsad och när efterfrågan är högre än leveranstakten blir skenande priser konsekvensen. I Asien stängde de flesta fabriker helt under pandemins första våg och även om man inte stängt ner helt under den andra vågen så tar det tid att komma upp i full produktionstakt, säger Johanna Rudolfsson.

Hon förklarar att priset på stål har stigit markant under 2021 och att stålmarknaden fortsatt är turbulent. Det gör att prisökningarna inte alltid följer stålprisindex. Vissa varor påverkas knappt alls medan andra har ökat flera gånger stålprisindex. För tillfället ser priset ut att ha stabiliserats och mycket tyder på att produktionen börjar komma ifatt inom många segment även om det fortfarande råder ett högt tryck och stålprisindex alltjämt är på höga nivåer.

Men varför har leveranstiderna förlängts?

Jo, på grund av stoppet i Suezkanalen då ett containerfartyg fastnade och hindrade annan sjötrafik - samt högkonjunktur på byggmarknaden - är hamnarna i Rotterdam och Hamburg överbelastade och fartygen kan få vänta länge i kö för att lossa lasten, berättar hon.

- Våra leveranstider för vissa typer av material har gått från 6 veckor till minst 10–12 veckor och det finns inga garantier eller klara besked att få när godset faktiskt anländer.

Samtidigt säger hon att det råder en enorm containerbrist i asiatiska hamnar vilket medför att transportkostnaderna har mångdubblats - ibland så mycket som åtta gånger.

- Att ställa om produktion och inköp i en bransch som stål är en långsam process, men det är ett arbete vi jobbar med dagligen. Tyvärr finns det ingen quick-fix på problemen och det är något som drabbar alla, från inköpare till slutkund, förklarar Johanna Rudolfsson och avslutar:

- Vi tror på en fortsatt turbulent marknad under resterande av 2021 och en bit in på 2022 och vi ber er ha förståelse för den situation som är och att det kan komma att påverka våra leveranser till er.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.174