23948sdkhjf

Så ska ädla metaller användas mer effektivt

Smolteks teknikkoncept för att skapa effektivare ytmaterialprestanda i dagens elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas kan medföra effektivare och billigare drift av vätgasanläggningar.

- Många pratar idag om utmaningen med att lagra och distribuera vätgas, men betydligt färre tycks vara intresserade av att modernisera produktionstekniken, säger Ellinor Ehrnberg, affärsområdeschef för Smoltek innovation.

För ett år sedan bildade Smoltek dotterbolaget Smoltek innovation. Dotterbolaget skulle identifiera och utveckla teknik- och applikationskoncept för marknader utanför moderbolagets initialmarknad halvledare.

Smoltek har identifierat vätgasmarknaden, som ett första område utanför halvledare, där bolagets patentskyddade nanoteknik kan visa sig ha stor potential. Genom att kunna förbättra ytprestanda i gränsskikt mellan membran, flödesplattor och elektroder i dagens elektrolysörsceller kan dessa bli mycket mer yteffektiva, vilket skulle kunna resultera i såväl billigare som ökad vätgasproduktion. 

Vätgasproduktionstekniken som Smoltek har riktat in sig på kallas Protonutbytesmembran, PEM. Utöver att PEM-processenska ge mycket ren vätgas är en stor fördel att denska kunna hantera högre strömtäthet och mer varierad last än alkaliska elektrolysceller, vilket gör att PEM verkar bra tillsammans med intermittenta energikällor, som sol- och vindkraft.

Det unika med Smolteks teknikkoncept är att man ska kunna placera de katalytiska nanopartiklarna av exempelvis platina eller iridium på en optimal nanostruktur för elektrolysörcellen, vilket tillåter mer och bättre masstransport av de produkter som uppstår, i det här fallet syrgas och vätgas.

- Idag använder man exempelvis väldigt dyra och ädla katalysatormaterial som inte kommer i full kontakt med membranet, medan Smolteks teknik möjliggör att strukturera dem för optimerad kontakt och på så vis nå full effekt med mindre mängd dyrbara partiklar, förklarar Ellinor Ehrnberg och fortsätter:

- Med Smolteks teknik borde man kunna producera två till tre gånger mer vätgas per cell jämfört med befintlig teknologi. Detta eftersom två till tre gånger fler katalysatorpartiklar kan vara i kontakt med membranet samtidigt tack vare att vi optimerar ytskiktet.

Smolteks målsättning under 2021 är att färdigställa tekniskt proof-of-concept för cellkomponenter baserade på kolnanofibrer samt inleda ett utvecklingssamarbete med en storskalig tillverkare av elektrolysörer och/eller dess komponenter baserat på Smolteks grundläggande IP-plattform med specifika tillägg för immateriellt skydd inom elektrolysörstekniken.

Som ett led i denna satsning har Smoltek i dagarna presenterat ett whitepaper om bolagets elektrolysörsteknik för billigare och effektivare vätgasproduktion vilket ska öka förståelsen för teknikens möjligheter hos potentiella kunder och partners.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.188