23948sdkhjf

Fyndigheten visar sig innehålla dubbelt så mycket metall

Gruvbolaget Eurobattery minerals berättar att mineraltillgångarna i Hautalampi-projektet i Finland visat sig innehålla dubbelt så mycket metall som man tidigare räknat med.

FinnCobalt har bekräftat en ny jungfrulig mineralresurs vid bolagets Hautalampi gruvutvecklingsprojekt. Den nya resursuppskattningen omfattar Hautalampi-området och dess nordöstra förlängning, känd som fyndigheten Mökkivaara. Eurobattery minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt.

Jämfört med tidigare uppskattningar har det totala tonnaget i uppmätta, indikerade och antagna tillgångar ökat med cirka 100 procent innehållande cirka 50 procent inom tillståndsgivet område.

Uppskattningen har upprättats och rapporterats i enlighet med rekommendationerna i Australasian code 2012 for reporting of mineral resources and ore reserves, Jorc-code.

- Vi är mycket nöjda med resultatet av den nu genomförda Jorc-kompatibla mineralresursuppskattningen av Hautalampi-projektet. Jämfört med tidigare, historiska uppskattningar av tillgångar från området kan vi konstatera att det totala resurstonnaget har fördubblats med ett ökat metallinnehåll på cirka 50 procent, kommenterar Roberto García Martínez, vd för Eurobattery minerals.

Tillgångsuppskattningen baseras på en databas som innehåller cirka 82 000 meter borrkärna från 457 kärnborrhål inklusive 3 768 meter från de 29 hål som borrades under 2020.

Den nya tillgångsuppskattningen täcker hela Hautalampi projektområde i östra Finland inklusive resultaten från borrprogrammet år 2020. Borrningarna bekräftade en betydande utvidgning av mineralresursen från 800 meter till 1 400 meter nordost om den historiska mineralresursen och kontinuiteten i sydvästlig riktning av den västligaste mineraliserade horisonten mot den historiska mineralfyndigheten Hautalampi.

- Vi planerar ytterligare en kärnborrningskampanj under de kommande månaderna för att undersöka området mellan fyndigheterna Hautalampi och Mökkivaara. Vi tror att dessa borrningar kommer att kunna påvisa ett ökat tonnage i framtiden. Nästa steg blir att använda denna kraftfulla resursbas för tekniska och ekonomiska utvärderingar av projektets livskraft, säger Roberto García Martínez.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.188