23948sdkhjf

Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter

Högskolan Västs forskare är vana vid svetsbaserad additiv tillverkning och breddar steg för steg med nya material och nya applikationer.

Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt menar man på Högskolan Väst.

– Vår forskning har ett tydligt hållbarhetsfokus. Fördelarna med additiv tillverkning är så stora för både miljön och industrin, att ny kunskap inom det här teknikområdet kan göra stor samhällsnytta, säger Joel Andersson, professor i Materialvetenskap, Högskolan Väst och fortsätter:

– Industrin kan designa produkter med högre prestanda. Tillverkningen kan göras effektivare, snabbare och flexiblare. Det krävs också betydligt mindre material vid tillverkningen, vilket minskar utvinningen av naturtillgångar. Dessutom kan man reparera eller bygga om komponenter och maskindelar, och på så vis spara stora resurser.

Joel Andersson leder forskarteamen som jobbar med svetsbaserad additiv tillverkning för metaller.

Högskolan startade AM-forskningen 2005 med att i samverkan med GKN aerospace utveckla flygmotorkomponenter i titan. 

– Idag forskar vi om AM-processer för andra typer av komponenter och andra metaller som stål, superlegeringar och aluminium. De är alla högpresterande och något svårhanterade metaller med olika egenskaper. Det krävs gedigen forskning för att ta reda på hur varje material uppträder vid additiv tillverkning och hur tillverkningsprocessen, kontrollsystem med mera ska designas.

Två strategiskt viktiga forskningsprojekt inom svetsbaserad AM drivs just nu tillsammans med flera industripartner.

Projektet SAMw handlar om additiv tillverkning med laser och tråd för komponenter i duplexa rostfria stål och titan. Här deltar Alfa laval, GKN aerospace, Permanova och ITW Welding.

I det andra projektet, Tapertech, arbetar forskarna med additiv tillverkning med laser och pulver, samt med ljusbåge och tråd för högpresterande stålkomponenter. Forskningen drivs i nära samverkan med BAE systems Hägglunds, Uddeholm, Trumpf och Esab.

– Båda projekten handlar om att utveckla automatiserade, robusta och tillförlitliga tillverkningsprocesser för komponenter med höga prestanda. För att lyckas med det sammanför vi forskarteamets breda kunskaper om processer, material, modellering, simulering och mekaniska egenskaper.

En stor tillgång är att industripartnerna representerar olika delar av produktionskedjan – från materialleverantörer och utrustningsleverantörer till sluttillverkare. 

– Resultaten och erfarenheterna från de här projekten bildar en värdefull plattform för den nya stora forskningssatsning vi planerar just nu. Vår förhoppning är att projektet kan starta i juli 2022 och att vi kan ta den svetsbaserade additiva tillverkningen ytterligare några steg närmare implementering i industrin.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094