23948sdkhjf

Boliden svarar på kritiken

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar kritik mot Boliden men Boliden håller inte med. 

Bakgrunden är att Boliden skickade 20 000 ton avfall till Chile i mitten av 80-talet. Avfallet skulle tas om hand av ett företag men det gick i konkurs. Därför blev avfallet med bland annat arsenik liggande. 

Nu har FN:s råd för mänskliga rättigheter gått igenom fallet och de hävdar att cirka 12 000 personer påverkats av miljögifterna genom åren.

För några år sedan stämdes Boliden av innevånare i den drabbade staden men i den svenska domen fastslogs att Boliden inte gjort fel. Fallet överklagades men hovrätten ansåg det preskriberat. 

FN-rapportörerna underkänner de svenska domsluten, bland annat menar de att det inte går att preskribera ett ärende om miljögifter som har påverkan under lång tid. De vill att avfallet tas omhand och att drabbade får hjälp av Sverige eller Boliden. 

I en skrivelse till Sveriges Radio skriver UD:s presstjänst:
"Regeringen har tillbakavisat krav på att Sverige ska vidta åtgärder som rör våtverksslammet. Det har gått lång tid sedan det inträffade och frågan har varit föremål för domstolsprövningar i både Sverige och Chile."

Boliden tillbakavisar kritiken. 
– Det finns inget som tyder på att de 700-800 personer som ingick i målet lider av några allvarliga skador. Man har kunnat konstatera att oron är helt obefogad, säger bolagets kommunikationsdirektör Klas Nilsson till Sveriges Radio.

Han menar att inte finns något i dag som tyder på att man har haft, eller att man har, en allvarlig situation i Arica vad gäller spridning

– Jag tror att FN fått uppgifter som tyder på problem i området. Det är inte konstigt att FN missuppfattat ett ganska stort antal frågeställningar. Boliden gjorde nästan allting rätt. 

Klas säger också att det är ett material som ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt, och det gjordes inte i Chile.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079