23948sdkhjf

Restprodukt från metallindustrin får nytt liv 

För att få en bra yta på aluminiumprodukter anodiseras dessa ofta. En restprodukt som då uppkommer är så kallat anodiseringsslam.  Nu är tanken att det inte längre ska läggas på deponi utan ska komma till nytta. 

I samband med Metalliska Materials webbkonferens presenterades forskningsprojektet Alukrets II som fokuserar på anodiseringsslam. 

– Vi vill titta på hur man kan använda anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning, säger projektledare Sara Rosendahl på Swerim. 

Materialet är finkornigt och består till största delen av aluminiumhydroxid, men det har sina utmaningar att använda.  

– Slammet har en hög fukthalt vilket gör att det är svårhanterat och svårt använda till något trots att det har hög aluminiumhalt.   

I Sverige går i dagsläget en mindre del av slammet till framställning av flockningsmedel för vattenrening men den största delen deponeras. Projektet fokuserar på möjligheterna att nyttiggöra detta slam så att deponi kan upphöra. 

Projektet är tänkt som en genomförbarhetsstudie och skall utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin.  

– Rent teoretiskt borde det fungera och syftet är att undersöka om det fungerar även praktiskt, förklarar Sara.  

Med denna tillämpning skulle all deponi potentiellt kunna upphöra. I projektet undersöker man även om materialet är hållbart ur miljö och ekonomisk synpunkt och om det uppfyller kvalitetskraven som ställs på denna typ av material.  

Just nu arbetar man med karakterisering av slam från olika företag och ser över hur slammet kan pressas till briketter av samma typ som används som råvara idag.  

– Vi ser att det är olika karaktär på slammet beroende på var det kommer ifrån.  

I projektet deltar Swerim, Hydro, Profilgruppen, Klarvik, Ahlins i Habo samt mineralullstillverkaren Paroc 

Projektet startade i november och ska pågå ett år.  

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094