23948sdkhjf

LKAB:s vd kan vara nöjd – historiskt högt rörelseresultat

LKAB har presenterat sin kvartalsrapport och det går bra för bolaget. 

Nettoomsättningen för LKAB under årets första kvartal ökade med 52 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 12 256 (8 044) miljoner kronor. 

Rörelseresultatet för första kvartalet var det högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 7 153 (3 191) miljoner kronor. 

– En jämn och hög produktion är avgörande för ett konkurrenskraftigt – och på sikt koldioxidfritt – LKAB. I en gynnsam marknad med höga prisnivåer stärks lönsamheten ytterligare och därmed förutsättningarna för de massiva investeringar vi har framför oss, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades av höga nivåer för spotpriset på järnmalm och premien för pellets men motverkades något av en lägre dollarkurs samt högre kostnader vilket innefattar högre energipriser, ökad bergförstärkning, rågodshantering kopplat till den seismiska händelsen i Kiruna, samt fortsatta satsningar på prospektering och utvecklingsprogram.

För första kvartalet uppgick produktionen till 7,4 (7,4) miljoner ton och leveranserna till 6,9 (7,3) miljoner ton. 

– Vi har en stark efterfrågan från stålproducenterna och det är fortsatt angeläget att kapaciteten på Malmbanan utökas, både till Luleå och Narvik, för att vi ska kunna leverera det som efterfrågas, säger Jan Moström. 

Under kvartalet har återställningsarbetet fortsatt efter den seismiska händelsen som inträffade i gruvan i Kiruna i maj 2020 och produktionskapaciteten i gruvan uppgår nu till knappt 90 procent. I inledningen av 2021 beslutades att gruvan Mertainen i Svappavaara tillfälligt ska öppnas för produktion i syfte att komplettera rågodsförsörjningen det närmsta året.

Coronapandemin har inneburit att de under våren planerade underhållsstoppen har kraftigt reducerats i omfattning för att minska risken för smittspridning. Detta innebär dock att ytterligare underhållsinsatser kommer att genomföras senare under året, vilket kommer att påverka årets totala produktionsvolymer och kostnader.

Under kvartalet har bolaget redovisat resultat från ett intensivt prospekteringsarbete som bedrivits de senaste två året. Mineraltillgångarna ökade med 45 procent under 2020, från cirka 1,2 till 1,7 miljarder ton, och för första gången bekräftar LKAB även stora fosfortillgångar.

Gruvbranschen är ju ännu långt ifrån att vara jämställd. Andelen kvinnor anställda hos LKAB vid utgången av första kvartalet uppgick till 25 (24) procent, vilket är i nivå med målsättningen för 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141