23948sdkhjf

SKF: Stabil försäljning trots stark motvind

Under första kvartalet 2021 mötte SKF en stark motvind från kostnadsökningar och valutaeffekter, men trots detta kunde bolaget både se en stabil försäljning och tillväxt.

Nu har Alrik Danielsson, vd och koncernchef för SKF, snart arbetat sin sista tid hos bolaget. Den 30 april blir hans sista arbetsdag hos SKF vilket innebär att första kvartalet 2021 blev Alriks sista kvartal hos lagertillverkaren – ett kvartal som möttes av blandade siffror.

Under årets tre månader levererade SKF en försäljning på 19 865 miljoner kronor, en minskning jämfört med första kvartalet 2020 då motsvarande siffra var 20 085 miljoner, men organiskt ökade försäljningen med 8,6 procent.

Försäljningen var betydligt högre i Latinamerika och Asien och relativt oförändrad i Europa och Nordamerika, berättar Alrik.

Något som påverkade kvartalet negativt för SKF var ökade kostnader, men detta menar Alrik att bolaget redan vidtar åtgärder mot. Både inom industri- och fordonsverksamheten.

Rörelseresultatet för första kvartalet ökade något och uppgick till 2 699 miljoner, en ökning från 2020 då rörelseresultatet uppgick till 2 268 miljoner, samtidigt som nettoomsättningen minskade. Här landade siffran på 19 865 miljoner, en minskning från första kvartalet då siffran uppgick till 20 085 miljoner.

Genereringen av kassaflöde har historiskt sett varit lägre under första kvartalet. Den kraftigt ökade efterfrågan under kvartalet bidrog också till ökat rörelsekapital. Det ledde till ett kassaflöde på -702 miljoner kronor (1 930 miljoner 2020), skriver Alrik i kvartalsrapporten.

Inför framtiden berättar Alrik att SKF kommer att fortsätta utnyttja digitalisering inom hela organisationen, och i prognosen för andra kvartalet 2021 förväntas försäljningen fortsätta öka. Här spås siffrorna komma upp till samma nivåer som före coronapandemin.

Alrik avslutar:

Efter nästan sju år som vd är detta nu mitt sista kvartal. Jag vill rikta mitt tack till alla kollegor, kunder och intressenter för ert stöd under dessa år och för att ni har varit med och bidragit till allt som vi har åstadkommit.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.1