23948sdkhjf

Lesjöfors vd: ”Det känns som att vinna Champions League”

När Lesjöfors i början av april gick över till fossilfri biogasol i sin anläggning i Värmland var det mer än bara en liten lokal förändring. Skiftet blev ett stort steg som innebär ett minskat koldioxidutsläpp med upp till 70 procent utifrån koncernens långsiktiga mål till år 2023.

När hållbarhet började bli en punkt, om än långt ner, på agendan under 1990-talet var det viktigt att visa på just kopplingen mellan hållbarhet och affärer. I dag menar Lesjöfors, en av årets ambassadörer till Elmia Subcontractor, att detta är en självklarhet samtidigt som kraven blir allt högre.

För att nå de globala hållbarhetsmålen har Lesjöfors därför tagit fram fyra målsättningar affärsetik, bättre nyttjande av resurser, minskat klimatavtryck samt säker och stimulerande arbetsmiljö.

Vi ställer om till biogasol, använder grön el och försöker att återanvända material i ett cirkulärt system. Biogasol är bara en del av strategin, solceller en annan medan de cirkulära flödena är på utredningsnivå. Här ser vi framför allt möjligheter bland slipavfall som har ett högt metallinnehåll, men även genom att köpa in produkter av återvunnet material, säger Ola Tengroth, vd och koncernchef för Lesjöfors samt ambassadör för Elmia Subcontractor 2021.

Som en del i det minskade klimatavtrycket har Lesjöfors bland annat gått över till fossilfri biogasol i sin anläggning i Värmland. Det går nämligen åt en hel del gasol vid tillverkningen av fjädrar och det har länge varit en målsättning inom företaget att minska klimatavtrycket. Med fossilfri biogasol i rören reduceras koncernens totala koldioxidutsläpp under en femårsperiod med upp till 70 procent.

Det var den 1 april som den nya fossilfria biogasolen började användas vid tillverkningen av fjädrar i Värmland, och trots att investeringen på kort sikt innebär en merkostnad för Lesjöfors tillägger Ola att de positiva effekterna är så pass stora att det helt klart är värt det.

Vi tycker inte att hållbarhet kostar pengar - eller, det kostar pengar men paybacken är väldigt hög. På så sätt kan vi göra bra saker och samtidigt vara attraktiva på marknaden, säger Ola.

Den nya gasolen innehåller exakt samma propanmolekyl som den gamla men är tillverkad av biobaserade ämnen som slaktavfall, frityrolja och skal från sockerbetor. Det kan verka som en liten insats att gå över till gasol gjord av avfall och i endast en anläggning. Men Lesjöfors har gjort sitt jobb.

Valet av anläggningen i Värmland var i allra högsta grad strategisk. Höga temperaturer vid exempelvis värmebehandling och härdning gör att åtgången av gasol i fabriken är stor. Och beroende på om gasolen är fossilfri eller inte gör stor skillnad för det totala koldioxidutsläppet.

Sett till siffror har Lesjöfors-koncernen som målsättning att minska koldioxidutsläppet med 2 700 ton under en femårsperiod, och den nya biobaserade gasolen i Värmland står ensamt för 1 800 ton.

Det känns helt fantastiskt. Inom hållbarhet handlar det mycket om att gneta och gnata och ofta är det små, små vinster. Det här känns som att vinna Champions League eftersom vi kunnat hitta en tydlig och stor förändring som verkligen gjort skillnad, säger Ola Tengroth och avslutar:

Men vi har lärt oss att vända på alla stenar och är inte i mål än. Framför allt måste vi bli tydligare med att identifiera var det finns potential att göra mer. Det är en del av vår satsning på att bli bättre på att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete.


I Lesjöfors anläggning i Värmland har den äldre gasolen ersatts med ny fossilfri biogasol.
Foto: Lesjöfors

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095