23948sdkhjf

Här byggs en ny anläggning – ska lagra värme i salt

Nu ska det byggas en pilotanläggning som ska lagra termisk överskottsenergi från tung industri i nanobelagt salt,v ärmen kan sedan tas ut och användas vid ett senare tillfälle. Efter pilotanläggningen som ska byggas i Luleå är tanken en pre-kommersiell anläggning.

Det är SaltX Technology, Luleå Energi, LuleKraft och metallforskningsinstitutet Swerim som ingått ett samarbete som ska testa SaltX Technologys teknik.

Sedan tidigare har SaltX fokuserat på att bygga piloter som kan lagra el som sedan omvandlas till värme och el. Nu öppnar bolaget för ett ytterligare användningsområde av bolagets patenterade nanobelagda salt - värmeåtervinning inom den tunga industrin. Värmen som lagras termokemiskt kan användas både för att förse industrin med ånga och staden med fjärrvärme.

– Vi ser en stor potential i att energieffektivisera de tunga industrierna. Här kommer SaltX in med en ny innovativ lösning som gör det möjligt att ta hand om spillvärme på ett nytt sätt, som kan möjliggöra stora energieffektiviseringar globalt. säger Mikael Larsson, affärsområdeschef, Swerim.

Så här fungerar det:

Enkelt uttryckt fungerar processen så här. Det specialbehandlade saltet kalciumhydroxid torkas med värme så att vatten avgår. Det bildas kalciumoxid som sedan kan förvaras vid rumstemperatur i en längre tid. När vatten tillförs igen frigörs värme.

Det krävs temperaturer på 550 °C för att ladda saltet och när vatten tillförs avges temperaturer upp till 450 °C.

Saltet är baserat på ett kalkstenbaserat material med patenterad nanobeläggning. Nanobeläggningen förhindrar att materialet blir klibbigt och hjälper till att behålla den ursprungliga kristallina formen av saltet. Beläggningen säkerställer också att saltet kan laddas upp och ur många gånger. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078