23948sdkhjf

Senaste konkursstatistiken är här – se siffrorna

Nu har Creditsafe sammanställt konkursstatistiken för Sveriges aktiebolag under första kvartalet 2021, och jämfört med motsvarande period 2020 har konkurserna minskat kraftigt. Något som däremot inte återhämtat sig sedan pandemins utbrott är nyföretagandet.

Under årets första kvartal har antalet konkurser minskat med 15 procent. Totalt har 1 477 aktiebolag försatts i konkurs under kvartalet, jämfört med 1 743 under motsvarande kvartal 2020.

När det gäller nyföretagandet under kvartalet har siffrorna dock rört sig i motsatt riktning, och under kvartalet har antalet nyregistrerade bolag minskat. Totalt minskade nyföretagande med fyra procent från 15 991 nya aktiebolag 2020 till 15 310 nya aktiebolag 2021.

Även mars blev en månad där konkurserna minskade och under månaden gick 561 aktiebolag i konkurs i Sverige, en minskning med 17 procent. Givet ska detta dock ses i jämförelse med de höga konkurstal som drabbade Sverige i början av pandemin, och i jämförelse med antalet konkurser åren innan pandemin så ligger mars månad på ungefär samma nivå.

Vi hade en konkurslavin under mars-april förra året, där många företag som varit hårt pressade länge blev tvingade att ge upp – pandemin blev den sista dödsstöten. Dock avtog den trenden snabbt och vi har månad för månad sett sjunkande konkurstal. Även i våra grannländer och stora delar av Europa minskar konkurserna under pågående pandemi, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

För att summera första kvartalet så har konkurserna minskat i 14 av 21 län, däribland alla storstadsregioner. Dessa regioner visar dessutom upp starka nedåtgående siffror. Störst procentuell minskning hittas däremot i Norrbotten (-41%) och Jönköping (-40%).

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Län

Mars
2021

Mars
2020

Q1
2021

Q1
2020

Q1
Minskning/ökning i procent

Norrbotten

8

14

19

32

Minskning med 41 procent

Jönköping

17

26

35

58

Minskning med 40 procent

Örebro

15

21

29

43

Minskning med 33 procent

Skåne

76

127

187

276

Minskning med 32 procent

Västerbotten

9

13

23

29

Minskning med 21 procent

Dalarna

12

10

28

35

Minskning med 20 procent

Västmanland

10

16

36

43

Minskning med 16 procent

Uppsala

12

22

49

58

Minskning med 16 procent

Värmland

14

20

32

37

Minskning med 14 procent

Stockholm

188

199

516

592

Minskning med 13 procent

Västra Götaland

81

92

213

242

Minskning med 12 procent

Gävleborg

13

15

36

40

Minskning med 10 procent

Östergötland

12

15

36

39

Minskning med 8 procent

Jämtland

9

10

22

24

Minskning med 8 procent

Gotland

1

0

2

2

0 procent

Kalmar

8

8

27

27

0 procent

Halland

23

21

45

42

Ökning med 7 procent

Södermanland

18

20

41

38

Ökning med 8 procent

Västernorrland

12

12

38

32

Ökning med 19 procent

Kronoberg

12

5

40

32

Ökning med 25 procent

Blekinge

9

3

18

13

Ökning med 38 procent

Ej definierat

2

5

5

9

Totalt

561

672

1 477

1 743

Minskning med 15 procent


Tabell: Creditsafe

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.128