23948sdkhjf

SSAB i konflikt med markägare

SSAB planerar för två nya luftburna kraftledningar mellan stålverket i Oxelösund och Hedenlunda i Flens kommun, något som upprört berörda markägare. Nu ska en grupp av berörda som gått ihop träffa regeringen för att framföra gruppens protester.

I Södermanland kommer flera hundra markägare beröras om SSAB får sina planer igenom. De vill dra två nya luftburna ledningar på 130kV mellan sitt stålverk i Oxelösund och Hedenlunda, vilket är något som flera markägare nu protesterar emot, till stor del genom gruppen HedOx.

HedOx beskriver sig själva som en grupp som vill verka för att all högspänningsledning genom Sörmland ska förläggas så att människor, natur och näringar inte påverkas eller skadas negativt. Och för att ingen ska behöva påverkas negativt av SSAB:s planer driver de nu gemensamma krav om att kraftledningarna ska bli nergrävda markkablar istället för luftburna.

Anledningen till att SSAB vill uppföra två nya ledningar är att SSAB:s stålverk i Oxelösund kommer behöva en större tillgång till el när de ställer om till en fossilfri stålproduktion.

Vi har kontaktat SSAB för en kommentar, men de hänvisar till Vattenfall Eldistribution som ska leverera ledningarna. De håller fast vid att luftburna ledningar är det bästa alternativet.

– Vi väljer den lösningen som är bäst och för ledningar med spänningsnivåer 130 kV eller högre är luftledningar den bästa lösningen både ekonomiskt, tekniskt och samhällsekonomiskt, berättar Agneta Molinder, pressekreterare på Vattenfall Eldistribution, för Metal Supply.

Agneta förklarar att markkablar endast används i undantagsfall eftersom det finns flera utmaningar med dessa. Bland annat ska antalet felkällor öka stort med risk för bestående fel då kablarna behöver skarvas, och en annan utmaning är att markkablar har helt andra elektriska egenskaper än luftledningar.

HedOx står dock fast vid sin ambition, och en av markägarna som kommer drabbas är Alette Sederholm.

– Nu vill man dra ledningen på ett sätt så att jag förlorar 40 hektar skogsmark. Jag ser inte hur det ska bli möjligt att kompensera mig för detta ingrepp, säger Alette till ATL, Lantsbrukets Affärstidning.

Andra lantbrukare som tidningen pratat med menar att konsekvenserna av de nya ledningarna ökar risken för spridning av flyghavre, ogräs och att betesmarken kommer försämras.

– Det finns ett stort intresse för att bo här, med fina rekreationsområden och artrik natur. Att man väljer att uppföra luftledningar i ett sådant här attraktivt expansionsområde, utan att ta hänsyn till marken och markägarna, känns helt fel, säger Gustav Wennerberg Eriksson, lantbrukare i området, till ATL.

Hur kommer ni att kompensera de som drabbas av luftledningarna?

– Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Lagen innebär att man som fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning efter det att elförbindelsen byggts som innan. Erbjudande om ersättning lämnas tillsammans med markupplåtelseavtalet baserat på värdering utifrån Lantmäteriets normer och principer. Det innebär att ersättning utgår för den marknadsvärdeminskning som varje elnätanläggning medför på en fastighet (plus expropriationslagens tillägg på 25 procent) samt ersättning för annan skada där inget påslag enligt expropriationslagen ska göras, förklarar Agneta.

Hittills har 2140 personer skrivit på HedOx protestlista mot luftburna ledningar i Södermanland, och inom kort ska gruppen ha ett möte med en företrädare från regeringen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.141