23948sdkhjf

Han blir ny generaldirektör

Regeringen har beslutat att utse Johan Anderberg till generaldirektör för Statens Geotekniska Institut, SGI.

Johan Anderberg kommer närmast från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 maj 2021.

Vi når Johan Anderberg dagen efter beskedet om utnämning och han berättar för oss varför han tar det nya jobbet. 

– Jag ser verkligen fram emot min nya roll som chef för Statens geotekniska institut. Jag tror och hoppas att jag med min erfarenhet av ledande befattningar inom offentlig förvaltning med ansvar för olika frågor som rör mark, miljö och säkerhet kan bidra till SGI:s viktiga myndighetsuppdrag.

Han fortsätter:

– Jag tänker då särskilt på arbetet med att bidra till ett säkert, effektivt och hållbart byggande och användning av mark och naturresurser i den fysiska planeringen, det viktiga arbetet med anpassning till ett förändrat klimat och åtgärder för att förebygga skred, ras och stranderosion, och inte minst det viktiga arbetet inom efterbehandling av förorenade områden och uppfyllandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Johan har en geovetarexamen från Göteborgs Universitet och har lång erfarenhet av ledande roller på statliga myndigheter. Han kommer nu från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Tidigare har han varit avdelningschef på Sveriges geologiska undersökning, SGU, med ansvar för bland annat miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och varit chef för avvecklingen av den tidigare myndigheten Statens oljelager.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.156