23948sdkhjf

Fordonsindustrin och kritiska metaller – "En förändring är nödvändig"

Samma dag som näringsminister Ibrahim Baylan lanserade en särskild utredning för att se över regelverken kring utvinning, kom en färsk rapport om utbud och efterfrågan av kritiska batterimetaller i Europa. Rapporten visar tydligt att fordonsindustrin är i stort behov av en utökad utvinning.

I en av Aperio Intelligence senaste rapporter går det tydligt se att Europa måste skala upp den inhemska utvinningen av kritiska metaller som är viktiga för elbilsbranschen. Detta för att kunna möta den stora efterfrågeökning som kommer i kölvattnet av elektrifieringen av fordonsbranschen. Det är något som även EU-kommissionen har en önskan av, eftersom batteribranschen idag är beroende av demokratiskt instabila länder som Kongo och Kina för mineraltillgången.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av svenska Eurobattery Minerals.

Rapporten tydliggör att Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan på dessa material. En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

För att göra något åt det kritiska tillståndet som fordonsindustrin befinner sig i, har regeringen nyligen meddelat att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk för utvinning av metaller. Och näringsminister Ibrahim Baylan håller med om att en förändring behöver ske:

Den gröna omställningen ökar behovet av råvaror från gruv- och mineralnäringen. Vi behöver förändra regelverk och prövningsprocesser för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral, säger näringsministern.

Vidare visar sammanvägda siffror i rapporten att den stora tillväxten av elbilar i Europa lett till en brist på batterier som i sin tur lett till att flera biltillverkare tvingats minska på tillverkningstakten. Detta kan bli ett problem, eftersom prognoser visar att elbilstillverkningen kommer att öka kraftigt.

För elektrifieringen är mineraler som koppar, kobolt och nickel avgörande. Rapporten visar bland annat att den globala årliga efterfrågan på koppar förväntas växa med cirka 38 procent till 2030. År 2019 var Europas utvunna produktion 13 procent av den totala världsproduktionen.

Likadant ser det ut för kobolt som också är en viktig komponent i bilbatterier.Här dominerar Demokratiska republiken Kongo den globala gruvproduktionen, medan EU enbart producerar 0,9 procent av världens totala årliga produktion. Samtidigt visar siffror från EU-kommissionen att efterfrågan på kobolt kommer att öka med fem gånger till 2030.

I rapporten har man även adresserat nickel där elektrifieringen av fordon kommer att vara den enskilt största tillväxtfaktorn för efterfrågan av nickel under kommande 20 år. Till 2040 kommer efterfrågan inom EU öka från dagens 17 000 ton till hisnande 5 430 000 ton 2040 enligt siffror i Aperio-rapporten.

Enligt vad vi kan se utifrån rapporten är det tydligt att Europa behöver skala upp gruvproduktionen och tillgången till råvaror inom EU. Vi måste öka takten för att möjliggöra elbilsrevolutionen och i slutändan nå FN: s mål för Agenda 2030, avslutar Roberto.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094