23948sdkhjf

Ny rapport: Återvinn kritiska metaller!

När fordonsflottan elektrifieras och energisektorn utvecklas mot förnybara energislag ökar behovet av en rad kritiska metaller.

Det handlar om bland annat kobolt, litium och vanadin. Trots att dessa är viktiga för omställningen och trots att gruvverksamheter ofta ger stor påverkan på miljö och människor, återvinns de kritiska metallerna inte i någon större utsträckning. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport ”Metaller – en ändlig resurs med oändlig potential”.

– Att inte återvinna de kritiska metaller som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle är ett resursslöseri som rimmar mycket illa med tanken om det cirkulära samhället. När det dessutom leder till att nya gruvor öppnas trots att det egentligen inte behövs, blir det tydligt att det krävs krafttag för att förändra situationen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Metaller är grundämnen som kan användas gång på gång, samtidigt som de är en ändlig resurs. Det innebär att metaller är idealiska för återvinning, vilket också är fallet för exempelvis järn och koppar där stora mängder återvinns idag. Men metaller som kobolt, litium och vanadin återvinns inte alls i lika stor utsträckning. Eftersom dessa metaller efterfrågas alltmer finns det idag ett tryck på att öppna nya gruvor, vilket riskerar att leda till allvarliga problem för miljö och människor.

Kobolt, litium och vanadin efterfrågas stort i och med omställningen till ett fossilfrihet och har klassats som innovationskritiska av EU. Kobolt är huvudkomponent i de flesta litium-jonbatterier som används i bland annat mobiltelefoner, datorer och eldrivna fordon. Litium är en också viktig komponent i litium-jonbatterier, men används i alltifrån legeringar till läkemedel och tvål. Vanadin är en metall som använts länge i legeringar, men som också kan användas i redox-batterier för storskalig energilagring, en teknik som är under utveckling.

– Omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär elektrifiering och med det kommer ett behov av kritiska metaller. Dessa metaller måste återvinnas i mycket högre grad än i dag, inte minst för att undvika bekymmersamma intressekonflikter, säger Johanna Sandahl.

Enligt Naturskyddsföreningens nya rapport finns en stor potential för ökad återvinning av fler metaller. Men det behövs politiska åtgärder och styrmedel på flera plan för att skapa en lönsam återvinning. Idag är återvunnet material av de nya metallerna generellt sett dyrare än metall som utvinns genom gruvdrift. Det finns också en rad andra hinder för återvinning, som exempelvis bristande kunskap om kvaliteten på återvunnet material och att produkter inte är designade för att återvinnas.

Naturskyddsföreningen föreslår i sin rapport att det införs en mineralhierarki, som inspirerats av den befintliga avfallshierarkin, där öppnandet av nya gruvor kommer i sista hand och att hushålla med metaller och andra mineral kommer i första. Däremellan ska återbruk och återvinning främjas.

Mineralhierarki:

A Minimera efterfrågan av metaller och andra mineral

B Återbruka produkter och komponenter

C Återvinn redan brutna mineral

D Tillämpa alternativa metoder för utvinning

E Utvinn nya mineral (gruvdrift)

En länk till den nya rapporten hittar du här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078